હેલો મિત્રો કેમ છો ? ત્યાર છો નવી વાર્તા માટે મારું નામ દિવ્યેશ છે દોસ્તો, હું ૨૫ વર્ષ નો છુ મારે ડેરી છે......હવે રોજ કેટલી છોકરી,ભાભી અને કાકી ઓ દુકાને જુદી જુદી વસ્તુ ઓ લેવા આવતા હતા..હવે તેમાં એક મસ્તી ના ભાભી આવતા હતા.......તે ભાભી જોરદાર પરી જેવા લગતા હતા.....એકદમ ગોરા.........હાઇટ માં ઉચા

હવે એક દિવસ હું કોલેજ ના ગયો અને કેતન ના રૂમે ગયો....કેતન તો કોલેજ જાવા નો હતો ......મેં તેને કીધું કે મને માથું દુખે છે સો હું આજે તારા રૂમેજ આરામ કરું......હવે રૂમ માં હું એકલો હતો......... ભાઈ તો રોજ સવારે કામે જતા રેય એટલે ભાભી પણ એકલા હતા......હવે હું મોકા નો ફાયદો ઉટાવા માંગતો હતો ........એટ

હેલો મિત્રો કેમ છો ? ત્યાર છો નવી વાર્તા માટે મારું નામ તેજસ છે દોસ્તો, હું ૨૩ વર્ષ નો છુ હું બરોડા માં રવ છુ હું કોલેજ ના બીજા વર્ષ માં છુ......મારે એક જીગરી મિત્ર છે તેનું નામ કેતન છે.....કેતન એક ભાડે ના રૂમ માં રેય છે..... હું તેની રૂમેજ આખો દિવસ પડ્યો હોવ.......રૂમ ના મકાન માલિક નું નામ જી

પછી મેં ભાભી નો હાથ પકડી ને મારી નજીક ખેચી લીધી અને તેને કિસ કરવા માંડયો........મેં તેને ૧૫ મિનીટ લાંબી કિસ કરી......અમે બને કિસ માં ખોવાય ગયા....મેં તો તેના હોઠો ને ચૂમી ચૂમી ને ભીના કરી નાખ્યા.......... હવે હું ભાભી ને આખા શરીર પર કિસ કરવા માંડયો........મેં તેની નાભી પર કિસ કરી...તેની ડોક પર કિસ

હેલો મિત્રો કેમ છો ? ત્યાર છો નવી વાર્તા માટે મારું નામ મહેશ છે દોસ્તો, હું ૨૪ વર્ષ નો છુ આજ લગી મે ધણી બધી ચુથ ને ચોદી નાખી છે. પણ મને બધા થી વધુ મજા ભાભી ઓં સાથે સેક્સ કરવા માં આવે છે...કેમ કે ભાભી ઓને સેક્સ કરવા ની પ્રેક્ટીસ હોય છે....એટલે તે મર્દ ને જલ્દી ખુશ વધુ કરી શકે છે. હવે હું તમને