હેલો મિત્રો કેમ છો ? ત્યાર છો નવી વાર્તા માટે મારું નામ મિતાલી છે દોસ્તો, હું ૨૫ વર્ષ ની છુ ...હું દેખાવમાં ગોરી છુ..મારા બોબ્લા બોવ જ મોટા છે....બોબલા ની સાઇજ ૩૪ છે..મારી કમર એકદમ પાતળી છે મારી કમર ની સાઇજ ૨૮ ની છે....મારા કુલા એટલે કે ગાડ બોવ જ મોટી છે......મારી ગાડ ની સાઇજ ૩૮ છે...હવે હું તમ

હેલો મિત્રો કેમ છો ? ત્યાર છો નવી વાર્તા માટે મારું નામ રૂપાલી છે દોસ્તો, હું ૨૨ વર્ષ ની છુ.હવે મારી સાચી વાર્તા ની શરુવાત કરું છુ..........ઉનાળાનું વેકેસન હતું. હું મારા કાકા-કાકી ના ધરે અમદાવાદ રોકવા જવાની હતી....એટલે મેં બધું પેકિંગ કરી લીધું અને બીજે દિવસે હું કાકા-કાકી ના ધરે પહોચી ગય...હ

હું ધરે જતો રયો. બીજે દિવસે મારે દક્ષા ની ધરે ચા પીવા જવા નું હતું.....હું વિચારતો કે દક્ષા સાથે સું વાત કરીશ.......મને તો ઊંધ જ ના આવતી હતી..........હું તો દક્ષા ના સપના જોયા કરતો. હવે માણ માણ સવાર પડી......હું નવા કપડા પેરી ને ત્યાર થયો......નવી હેર સ્ટાઇળ લીધી ..માદક અંતર લગાવ્યું... અને દક્ષા

હેલો મિત્રો કેમ છો ? ત્યાર છો નવી વાર્તા માટે મારું નામ રૂપેશ છે દોસ્તો, હું ૨૮ વર્ષ નો કુવારો છોકરો છુ. હું તમને સાચું કવ તો મેં આજ સુધી માં સેકડો ચુથ ને ચોદી છે અને કેટલીય ગાડ ને ફાડી નાખી છે.....આમાં થી તમને એક સાચી વાર્તા કવ છુ......... હવે થયું એમ કે મારે એક ૪ માળ નું એપાર્ટમેન્ટ છે ..તે

હવે સવાર માં કેતુલ સ્ટોર રૂમ માં આવ્યો....... કેતુલ બોલ્યો 'આજે તો મારે તારી ચુથ નો સ્વાદ લેવા નો છે...........' પછી કેતુલ મને પકડી ને નીચે સુવડાવી અને મારા કપડા કાઢી નાખ્યા.. મેં ગય કાલે જ વાળ કાપી નાખ્યા કેમ કે કેતુલ ને ચાટવાની મજા આવે........ કેતુલ મારી પીકી જોય ને બોવ જ ખુશ થય ગયો.....તે