હેલો મિત્રો કેમ છો ? ત્યાર છો નવી વાર્તા માટે મારું નામ અમિત છે દોસ્તો, હું તમને મારી કોલેજ ની વાર્તા કરું છુ...હું ત્યારે ૨૦ વર્ષ નો હતો.......તમને ખબરજ હશે ને કે આ ઉમરે સાલી ચોદવા ની એવી ચળ ઉપડે ને એની વાત પૂછોમા મારી બાજુ ના ધરે એટલે કે પડોસ મા કાકા,કાકી અને તેની છોકરી રહે છે...હવે કાકા મોટા