હવે પૂનમે બોબલા ચૂસી ચૂસી ને ભૂરી ના બોબલા લાલ કરી નાખ્યા............ભૂરી રાડો પાડે 'આહહહહ માય બુબ્સ સો પેઇન...........' પછી ભૂરી એ પુનમ ના કપડા કાઢી નાખ્યા અને નાગી કરી નાખી.....હવે પૂનમ ને બેડ પર સુવડાવી.......અને ભૂરી પૂનમ ના બોબલા ને ચૂસવા માંડી.......ભૂરી એ પૂનમ ના બોબલા દબી દબી ને ગરમ કરી નાખ

હેલો મિત્રો કેમ છો ? ત્યાર છો નવી વાર્તા માટે મારું નામ જયેશ છે દોસ્તો, હવે હું તમને મારી સાચી વાર્તા કરવા જય રહ્યો છુ.........હું એક સારી કંપની માં એમ.ડી. ની જોબ માં લાગ્યો .....પછી મારા પાપા એ મારા લગ્ન પૂનમ નામ ની છોકરી સાથે કરી દીધા.........પુનમ દેખાવમાં ખુબજ ગોરી લાગતી હતી.....એક નંબર માલ

હેલો મિત્રો કેમ છો ? ત્યાર છો નવી વાર્તા માટે મારું નામ રીન્કલ છે દોસ્તો, મારી વાત કરું તો હું ૨૬ વર્ષ ની છોકરી છુ.....મારી આખ ભૂરી અને ગોરું શરીર છે...મારા બોબલા દબાવી દબાવી ને મોટા કરી નાખ્યા હતા અને ગાડ બધા છોકરા એ મારી મારી ને મોટી ભમ્ભા જેવી કરી નાખી હતી....હવે મેં કોલેજ શરું થય ત્યારથી આજ

હેલો મિત્રો કેમ છો ? ત્યાર છો નવી વાર્તા માટે મારું નામ પીન્ટુ છે દોસ્તો, મારી ઉમર ૨૪ વર્ષ ની છે.......હું સેક્સ નો બોવ જ ભૂખ્યો......પછી મારે રુપયા મળે અને સેક્સ મળે તેવું મારે કયક કરવું હતું........એટલે મેં એક ડેટિંગ સાઇટ પર રજીસ્ટર થયો અને પોસ્ટ કરી કે જે છોકરી ને ચોદવાનો પૂરો લાભ લેવો હોય

હવે ચિંતન એ મને નીચે સુવડાવી અને મારી ઉપર ચડી ગયો ...તેણે મારા મોઢા માં રૂમાલ નાખી દીધો ..એટલે હું રાડુ ના પાડું એટલે હવે તેણે મારી પીકી ને ચાટવા નું શરુ કર્યું અને પછી તેણે મારી પીકી માં તેનો લોડો નાખ્યો... તે બોલ્યો 'જાનું કય ન્ય થાય.......' એણે પછી તરતજ જટકો માર્યો અને મારી પીકી માં લોડા નો પ્રવ