હું ધરે જતો રયો. બીજે દિવસે મારે દક્ષા ની ધરે ચા પીવા જવા નું હતું.....હું વિચારતો કે દક્ષા સાથે સું વાત કરીશ.......મને તો ઊંધ જ ના આવતી હતી..........હું તો દક્ષા ના સપના જોયા કરતો.

હવે માણ માણ સવાર પડી......હું નવા કપડા પેરી ને ત્યાર થયો......નવી હેર સ્ટાઇળ  લીધી ..માદક અંતર લગાવ્યું...

અને દક્ષા ના ધરે જવા માટે નીકળી ગયો....મેં દરવાજા નો બેલ વગાડ્યો.....દક્ષા બોલી 'આવું છુ હું ..........'

દક્ષા આવી અને દરવાજો ખોલ્યો ..દક્ષા બોલી'આવો આવો ....ખુડસી પર બેસી જાવ............. '

હું ખુડસી પર બેસી ગયો...દક્ષા પાણી લય ને મારી પાસે આવી...અને આવી ને બોલી 'તમે હતા એટલે મને સાવ સારું થય ગયું......તમે ના હોત તો મારું સું થાત ?'

મેં પૂછ્યું 'દક્ષા તારા મમ્મી ક્યાં છે'

દક્ષા બોલી 'એ માર્કેટ માં ગયા છે..' પછી દક્ષા બોલી 'તમે આ ક્યાં થી શીખ્યા છો ?............'

મેં કીધું હું ગામડે ગયો હતો ત્યાં મેં મારા દાદા પાસે થી શીખ્યો છુ..........પછી હું હળવે થી બોલ્યો 'આજ સુધી એટલા સેક્સી પગ મેં ક્યારેય નથી જોયા'

દક્ષા સરમાય ગય અને આજુ બાજુ જોવા લાગી......પછી મેં વાત ફેરવી ને બીજી વાત કરવા માડયા......હવે હું ધરે જવા નીકળ્યો.....પછી મારું ત્યાં જવા આવા નું ચાલુ જ રહેતું હતું...

હવે હું તેની સાથે ભળી ગયો.... અમે વાતો ના વડા રોજ કરવા લાગ્યા...હવે ઢંડી પડવા લાગી હતી........હવે હું ત્યાં જતો હતો ત્યારે ત્યાં બધા લોકો બેડ પર ચાદર ઉપર રાખી ને પગ અંદર રાખતા હતા.અને વાતો ના વડા કરતા હતા.........

હવે એક દિવસ અમે બધા પગ ને ચાદર માં રાખી ને બેઠા હતા હવે મેં મારો પગ દક્ષા ના પગ ને અડાડી દીધો...દક્ષા પણ કય બોલી ન્ય......અને મારી સામે હસવા માંડી.....

હવે હું થોડો આગળ વધ્યો.....મારો પગ તેની જાગ લગી જવા દીધો અને મારો પગ ત્યાં ધસવા લાગ્યો........હું તો તેનો ભરપુર આન્દ લેતો હતો.....

હવે હું ધરે જતો હતો ત્યારે દક્ષા મારી પાછળ આવી અને મને ચીટકો ભરી ગય..........અને હું તો બોવ જ ખુશ થય ગયો.............તે મારી સાથે બહાર લગી આવી   ...જેવી તે બહાર આવી મેં તેને પકડી ને કિસ કરી લીધી..મને મજા પડી ગય.........

હવે દરરોજ ની જેમ હું તેની ધરે જતો અને વાતો ના વડા કરતો ....હવે તો હું મારો પગ તેની પીકી લગી લય જતો....અને હું તેની પીકી ને હલાવતો હતો....હવે તે મારી સાથે સેક્સ કરવા માટે રેડી થય ગય હતી....હવે એક વખત કોય ના હતા ત્યારે મેં તેને સેકસ કરવા ની વાત કરી..તે પણ માની ગય ..પણ તે કોય જોય જશે તેની બીક લાગતી હતી...એટલે મેં તેને પ્લાન આપ્યો કે ..હું તને ઊંધ ની ટીકડી આપૂ તે તું બપોરે જમવા માં નાખી દેજે એટલે બધા ખાય ને સુય જશે તું પછી મારી ઓફિસે આવજે....

પછી મેં તેને બીજે દિવસે સવારે ઊંધ ની ટીકડી આપી અને તેણે ખાવા માં નાખી દીધી ,,,,તેના મમ્મી અને પાપા એ ખાધું ...લેખક :- ગુજરાતીસેક્સસ્ટોરી.કોમ

અને થોડો ટાઇમ માં બધા સુય ગયા....હવે દક્ષા મારી ઓફિસે આવી..અમે ટાઈમ બગાડ્યા વગર એક બીજા ને કીસ્સ કરવા મડયા...અમે ૧૫ મિનીટ લગી કિસ કરી....હવે દક્ષા એ તેના બધા કપડા કાઢી નાખ્યા.....મેં પણ મારા બધા કપડા કાઢી નાખ્યા..હવે હું અને દક્ષા સાવ નાગા થય ગયા..હવે દક્ષા ને નીચે સુવડાવી અને હું મારો લોડો તેના મોઢા પાસે રાખી ને હું તેની પીકી પાસે સુય ગયો..હવે હું દક્ષા ની પીકી ચાટુ અને દક્ષા મારો લોડો ચૂસે....

તેણે મારો લોડો ચૂસી ચૂસી ને લાંબો કરી નાખ્યો.....અને મેં તેની ચુથ ચાટી ને લાલ ટામેટા જેવી કરી નાખી.... હવે દક્ષા બોલી 'મારી ચુથ ને બટકું ન્ય ભરી જતા..........બોવ બળે છે.....ઓયયયય..આહહહહ......' એવો આવાજ કરવા માંડી...

હવે હું અને તે બને ચોદવા માટે બોવ જ ગરમ થય ગયા હતા......હવે અમે ઉભા થયા અને મેં દક્ષા ને ઉચકી ને ટેબલ પર બેસાડી દીધી અને તેના બે પગ ને પોળા કરી નાખ્યા....હવે મારો લોડા નો ટોપકા દક્ષા ની પીકી પાસે લય ને ધસવા માંડયો....૫ મિનીટ લાગી ધસ્યો અને એક જાટકો મારી ને મારો લોડો દક્ષા ની પીકી માં આખે આખો નાખી દીધો..............તે તો રાડું પાડવા માંડી........ઓય માંડી,,,,,,,,,,,મારી પીકી ફાડી નાખી...કોય તો બચાવ ..................આહહહહહહહ......ઉહહહહહહહહહહહહહહહ

હવે તો મારો લોડો અંદર બહાર અંદર બહાર ..................બોવ મજા પડી ગય .....આ રીતે દક્ષા ની પીકી નું સીલ તોડ્યું.........મેં ૩૦ મિનિટ લાગી મારો લોડો અંદર બહાર અંદર બહાર કરયો............પછી મારા લોડા એ જવાબ આપી દીધો.........

અને મેં બધું વીર્ય દક્ષા ની પીકી પર રેડી નાખ્યું..................તમે સ્ટોરી રીડ કરી રહ્યા છો www.gujaratisexstory.com પર

હવે મારું દક્ષા સાથે ચોદવા નું સરું થય ગયું..........હવે તો દક્ષા સામે થી મારી પાસે ચોદાવા માટે આવે...તે તેની ગાડ ખુલી કરી ને મારી પાસે આવે અને મને કે 'પ્લીજ મારી ગાડ મારો ને.....'

મેં દક્ષા ને ચોદી ચોદી ને તેની પીકી નો ભોસ્ડો કરી નાખ્યો..................હવે એક દીવસ દક્ષા ની મમ્મી અમને બેય ને ચોદતા જોય ગયા....હવે તેના મમ્મી મારો મોટો લોડો જોય ને તેને પણ જવાન લોડા થી ચોદવાની ઇરછા થય અને મારી પાસે આવી ને બોલી 'મારે પણ ચોદાવું છે..............'

તમને વાર્તા ગમી હોય તો તમારા મિત્ર  ને શેર કરો facebook & whatsapp પર