હેલો મિત્રો કેમ છો ?  ત્યાર છો નવી  વાર્તા માટે
	
મારું નામ રૂપાલી  છે દોસ્તો,

હું ૨૨ વર્ષ ની છુ.હવે મારી સાચી વાર્તા ની શરુવાત કરું છુ..........ઉનાળાનું વેકેસન હતું. હું મારા કાકા-કાકી ના ધરે અમદાવાદ રોકવા જવાની હતી....એટલે મેં બધું પેકિંગ કરી લીધું અને બીજે દિવસે હું કાકા-કાકી ના ધરે પહોચી ગય...હવે કાકા કામે થી બહારગામ ગયા હતા તે મહિના પછી આવાના હતા... મારા કાકી નું નામ અનીતા હતું..અનીતા કાકી ની ઉમર ૩૪ વર્ષ ની હતી..તે કોલેજ ના બે છોકરા ને ટ્યુસન કરાવતી હતી ...એક નું નામ ચિરાગ અને બીજા નું નામ કેયૂર હતું....હવે ચિરાગ અને કેયૂર રોજ ની જેમ સવારે ટ્યુસન માટે આવતા હતા.... ટ્યુસન ઉપર એક ખાલી રૂમ થતું હતું.....

ચિરાગ અને કેયૂર આવી ને મારી સામે હસ્યા..હું પણ તેની સામે હસી...પછી તે ઉપર રૂમ માં ગયા....મેં કાકી ને કીધું કે ચિરાગ અને કેયૂર આવી ગયા છે

કાકી બોલ્યા 'હું જાવ છુ ....2 મિનીટ માં ......' પછી કાકી ઉપર ગયા....હું તો રૂમ માં મારું કામ કરતી હતી...હવે મારે મોબાઇલ માં બેલેસ કરાવા જવું હતું...એટલે હું કાકી ને કેવા ગય કે હું જાવ છુ.

હું જેવી ઉપર ગય અને રૂમ ની થોડી દુર હતી ત્યાં મને 'આહહહહહહ ' નો અવાજ આવ્યો.............એટલે હું બારી ની તિરાડ માંથી કય બોલ્યા વગર જોવા લાગી.....મેં જોયું તો કાકી ના મોઢા માં ચિરાગ નો લોડો અને કેયૂર કાકી ના બોબલા ચુસતો હતો...........મેં તો લોડા ને જોયા ત્યાં હું તો ગરમ થવા માંડી............

મને જોવા ની બોવ જ મજા આવતી હતી.....હવે થોડા ટાઇમ પછી કાકી,ચિરાગ અને કેયૂર નાગા થય ગયા...હવે મારી સામે ચિરાગ અને કેયૂર ના લોડા  હતા......

હવે કેયૂર તેનો લોડો કાકી ની પીકી માં અંદર બહાર કરવા લાગ્યો......ચિરાગ નો લોડો કાકી ના મોઢા માં હતો....હવે મારા થી કાબુ ના રહ્યું મેં મારા જીન્સ નું બટન ખોલી ને મારો હાથ મારી પીકી પાસે ફેરવા માંડી...અને હું મારી એક આગળી ને ચિરાગ નો લોડો સમજી ને અંદર બહાર કરવા લાગી.....મને ૨૦ મિનીટ લગી મારી આગળી ને અંદર બહાર કરી .........અને છેવટે મારું પાણી નીકળી ગયું...અને હું કોય ને ખબર વગર રૂમ માં જય ને સુય ગય...............

આવું તો ૧૧ દિવસ લાગી ચાલ્યું.........કાકી,ચિરાગ  અને કેયૂર રૂમ માં સેકસ કરે અને હું બહાર ઉભી ઉભી પીકી માં મારી આગળી નાખી ને પીકી ની પ્યાસ બુજાવું............

હવે એક દિવસ થયું એવું કે હું સાંજે હજી આખ બંધ કરીને સુતી જ  હતી અને મેં ત્યારે બ્રા નહોતી પેરી....હવે કાકી , ચિરાગ અને કેયૂર રૂમ માં આવી ને દરવાજો બંધ કરી દીધો..હું જાગતી જ હતી પણ સુવા નું મેં નાટક કર્યું....

હવે ચિરાગ મારી ઓઢેલી ચાદર કાઢી નાખી અને મારી પીકી ની બાજુ માં હાથ ફેરવા માંડયો...હજી હું સુવાનું નાટક કરતી હતી...મને તો બોવ જ મજા આવતી હતી....એટલા માં કેયૂર નો લોડો મારા મોઢા પાસે આવ્યો ...એટલે મેં આખ ખોલી અને બોલી 'કાકી આ સું છે બધું/????? '  મને બચાવો.....મારું બળાત્કાર કરે છે.........કોય મને બચાવો........મારી ચૂત ફાડી નાખશે............

કાકી બોલી 'ચુપ રે ...તને જન્ત ની મજા આવશે.....'

હું બોલી 'મારે નથી ચોદાવું.......આ બે લોડા થી................' મેં મારું નાટક ચાલુ રાખયુ........પછી ચિરાગ એ મારા બે હાથ પકડ્યા અને કેયૂર એ મારા બે પગ પોળા કર્યા અને તેનો લોડો મારી પીકી માં જટકા સાથે નાખી દીધો

હું તો રાડું પાડું..........મને ચોદી નાખી.મને બોવ જ દુખે છે.....મને આ લોકો ભેગા થય ને મારી નાખશે.............મને તો ચોદાવા ની બોવ જ મજા આવતી હતી......હવે મેં મારું નાટક બંધ કર્યું અને હું બોલી'મારી પીકી માં લોડો તો નાખી જ દીધો છે તો હવે હું તેનો લોડો ચૂસી ને આન્દ પણ લયસ.......'  

હવે બધા ખુશ થય ગયા........કાકી બોલ્યા કેયૂર તું મારી ગાડ માર અને ચિરાગ રૂપાલી ની પીકી ચોદશે......લેખક :- ગુજરાતીસેક્સસ્ટોરી.કોમ

કેયૂર કાકી ની ગાડ મારવા માં લાગી ગયો અને ચિરાગ મારી પીકી ચાટવા માંડ્યા..........તેણે પીકી ને ચાટી ચાટી ને  લાલ મચ કરી નાખી.......

હવે હું બોલી 'ચિરાગ ખાલી પીકી જ ચાટી કે લોડા ને પણ મારી ચુથ માં નાખીશ તું,,,,,,,,,, 'તમે સ્ટોરી રીડ કરી રહ્યા છો www.gujaratisexstory.com પર

પછી ચિરાગ એ તેનનો લોડો મારી પીકી માં નાખવા માંડયો...તેનો લોડો બોવ જ જાડો અને લાંબો છે.......એટલે તે લોડા ને જેવો અંદર બહાર કરે એટલે મારી તો જાન વય જાય....

ચિરાગ મારી પીકી ચોદતો હતો એટલા માં કેયૂર પણ તેનો લોડો લય ને મારા મોઢા પાસે આવી ગયો..અને મને કેય 'મારો લોડો ચુસ્વો છે?'

મને થયું ચિરાગ ને કાકી કરતા મારી ગાડ મારવા નું મન વધારે થયું હું પણ લોડા ને જવા દેવ એમ નથી એટલે હું બોલી 'લાવ ને મારે તો ચુસ્વો જ છે.......'

પછી ચિરાગ તેના લોડા ને મારી ગાડ માં નાખવા માંડયો..આમ મારી પીકી માં કેતુર અને ગાડ માં ચિરાગ નો લોડો...હવે તો એક સાથે બે લોડા મેં સમાવી લીધા.......હું તો 'આહહહહહ ઉહહહહ......ઓય માંડી બે લોડા મળી ને મારી પીકી અને ગાડ ફાડી જ ને રહશે..........'

હવે આવ્યું ૪૦ મિનીટ લાગી ચાલ્યું અને પછી કેયૂર ના લોડા એ જવાબ આપી ધીધો.....અને તેનું વીર્ય કાકી ના મોમાં રેડી દીધું...કાકી દૂધ ને જેમ બધું ચાટી ગય....મેં તો બે વાર પાણી છોડી દીધું,,,પણ ચિરાગ બંધ થવા નું નામ જ ના લેતો હતો...અંદર બહાર અંદર બહાર.. ગાડ ને મારી મારી ને લાલ કરી નાખી...છેવટે તેણે વીર્ય મારી ગાડ પર રેડી ને સાત થયો.......

હવે ચિરાગ અને કેયૂર કપડા પેરી ને ધરે જતા રહતા .....હું અને કાકી નાગા જ એક બીજા ને પકડી ને ત્યાં જ સુય ગયા.........

તમને વાર્તા ગમી હોય તો તમારા મિત્ર  ને શેર કરો facebook & whatsapp પર