હેલો મિત્રો કેમ છો ?  ત્યાર છો નવી  વાર્તા માટે
	
મારું નામ મિતાલી  છે દોસ્તો, હું ૨૫ વર્ષ ની છુ ...હું દેખાવમાં ગોરી છુ..મારા બોબ્લા બોવ જ મોટા છે....બોબલા ની સાઇજ ૩૪ છે..મારી કમર એકદમ પાતળી છે મારી કમર ની સાઇજ ૨૮ ની છે....મારા કુલા એટલે કે ગાડ બોવ જ મોટી છે......મારી ગાડ ની સાઇજ ૩૮ છે...હવે હું તમને સાચી વાત કરવા જય રહી છુ......મને મારા ફોટા ને એકલા માં પાડવા નો બોવ જ શોખ છે...હું મારા નાગા ફોટા પાડતી અને હું જોતી કે મારા બોબલા અને ગાડ કેવી લાગે છે..આમ હું જયારે નવરી થાવ એટલે મારા નાગા ફોટા પાડતી હતી...... 

આજ થી બે વર્ષ પેલા હું કોલેજ કરતી હતી...હું કોલેજ બસ માં જતી હતી પણ એક દિવસ હું લેટ પડી એટલે બસ જતી રય..હવે હું રિક્ષા ગોતવા માંડી....એટલા માં એક રિક્ષા વાળો આવ્યો....તે ૨૫ વર્ષ નો કોલેજ કરતો હોય તેવો છોકરો લાગ્યો...હવે તે મને કોલેજ મૂકી ગયો...હું તેને ૪૦ રુપયા આપી ને જતી રય...હું ક્લાસ માં પહોચી ત્યારે મને ખબર પડી કે હું મોબઈલ તો રિક્ષામાં ભૂલી ગય...પછી હું રિક્ષા વાળા પાછળ ભાગી પણ રિક્ષા જતી રય હતી....હું તો ટેન્સનમાં આવી ગય કેમ કે મારો મોબઈલ રિક્ષા માં રય ગયો એટલે ન્ય...પણ એટલે  કે મારા મોબઈલ માં મારા નાગા ફોટા છે............

મેં આખો દિવસ ફોન કરવા ની ટ્રાય કરી પણ કોય ફોન ઉપાડતું જ ના હતું......હવે હું નિરાશ થય ને સાંજે ધરે ગય...ધરે જય ને ફોન કર્યો તો એક છોકરા એ ફોન ઉપાડ્યો....તે બોલ્યો 'મારું નામ સમીર છે ...તમારે ફોન જોતો છે??'

મેં કીધું 'હા મારે ફોન જોતો છે......'

સમીર એ કીધું 'કાલે ૪ વાગે કોલેજ ની બાજુ માં ડી.જે સર્કલ પાસે સ્વાતી સોસાઇટી માં ૨૫ નંબર ના ધરે આવી ને લય જજે......' અને 

મેં કીધું 'સારું હું ત્યાં આવી ને લય જાય.......' 

સમીર બોલ્યો 'તારી ગાડ તો બોવ જ મસ્ત લાગે છે ફોટા માં......બોવ જ જોરદાર.......અને બોબલા ની તો વાત જ ના કર .........એક નંબર બોબલા છે.હું તો ફોટા જોય ને ૪ વાર મુઠીયા મારી લીધા.....'

મેં કીધું 'સાચું.......એટલી સેક્સી લાગુ છુ......'

સમીર બોલ્યો 'હા બોવ જ સેક્સી...........મારો લંડ મુઠીયા માર્યા પછી પણ નીચે નથી બેસતો......'

મેં કીધું 'જુઠું ના બોલો છો.........'

હવે મને પણ વાતું સાંભળીને ચોદાવાનું મન થવા માંડયુ..........એ રાતે મેં કપડા કાઢી ને બેડ પર સુય ગય.......અને મારી પીકી માં આગળી નાખી ને હલાવા માડી..........આમ ૧૦ મિનીટ હલાવી પછી મારું પાણી નીકળી ગયું.....

હવે બીજે દિવસે ફોન લેવા જવા નું હતું એટલે હું સવરે ઉઠી ને ત્યાર થય ગય અને મસ્ત સેક્સી ટાઇટ ટીસટ અને ટાઇટ જીન્સ પેરી ને ગય....હવે મને રિક્ષા વાળા એ જે  સરનામું આપ્યું હતું ત્યાં પહોચી ગય.હું ગય ત્યારે ધરે કોય ના હતા...

એણે જીન્સ ખાલી પેર્યું હતું.......અને તેની બોડી બોવ જ મસ્ત લાગી હતી....લેખક :- ગુજરાતીસેક્સસ્ટોરી.કોમ

પછી મેં કીધું 'લાવો મારો ફોન..........ક્યાં છે?'

સમીર બોલ્યો 'હું તમને ફોન આપૂ પણ તમારે મારું કામ ક્રરવું પડશે.......' 

હું બોલી 'શું કામ કરવું પડશે...........?'

સમીર બોલ્યો 'મારો ઉભો થય ગયેલો લોડા ને નીચે બેસાડી દે તો આપૂ.......'એમ કહી ને તેણે પેન્ટ માં થી ૭ ફૂટ લાંબો લોડો કાઢ્યો અને મને બતાવ્યો અને બોલ્યો.....'હવે તું મારો લોડો સાંત કરી દે...............'

હું તેનો મોટો જબર લોડો જોતી જ રય.......મેં કેટલા લોડા જોયા પણ આવડો મોટો લોડો ક્યારેય નથી જોયો....મારા પીકી ચોદાવા માટે તડપવા માડી હતી..........

મેં ટાઈમ બગાડ્યા વગર તેનો લાંબો કાળો લોડો મારા મોમાં લય લીધો.........અને આખે આખો મારા મોમાં સમાવી લીધો....હવે હું તેના લોડા ને લોલીપોપ ની જેમ ચાટવા માંડી હતી...

હવે સમીર એ મને નીચે ગાડ રહે તેમ જમીન પર રાખી ને સુવડાવી અને તેનો લોડો મારા મોમાં આવે તે રીતે તે મારી પર સુય ગયો અને પીકી ને ચાટવા માંડયો......હવે મને બોવ જ મજા આવતી હતી.........એક બાજુ મોઢા માં લોડો અને બીજું બાજુ સમીર મારી પીકી ચાટતો હતો........

હવે સમીરે મારી પીકી ચાટી ચાટી ને મને ગરમ કરી નાંખી હતી.....

હું બોલી 'સમીર મને ચોદ ને તું હવે,,,,,,,,,,,,,,,,,'તમે સ્ટોરી રીડ કરી રહ્યા છો www.gujaratisexstory.com પર

પછી સમીર એ તેનો લોડો મારી પીકી માં જટકા સાથે નાખ્યો....હું તો આહહહ....ઓય....માંડી.......ઓહહહહહહહ........

હવે તેનો લોડો અંદર બહાર અંદર બહાર થવા લાગ્યો....મને તે જોર જોર થી ચોદવા મડયો....મને તો બોવ જ મજા આવતી હતી.......................

હવે સમીર એ મને ઉપાડી ને બેડ પર નાખી અને તેણે મને ઉધી સુવડાવી મારી ગાડ માં લોડો નાખી ને ચોદવા મડયો.....

મારી ગાડ હવે લાલ થય ગય.....તેણે મારી મારી ને લાલ ટામેટા જેવી કરી નાખી......હવે મારૂ પાણી નીકળી ગયું......

તેણે મને હવે વધારે ૧૦ મિનીટ લગી ચોદી અને પછી તેનો લોડો  જવાબ આપી ગયો ......અને તેણે તેનું વીર્ય મારી ગાડ પર ઢાળવી ને આખી ગાડ સફેદ સફેદ કરી નાખી............

પછી તેણે મને મોબઈલ આપ્યો અને હું કપડા પેરી ને ધરે જતી રય.......મને તેનો લોડો એટલો ગમ્યો કે...........હું સામે થી ગાડ મરાવા તેની ધરે જતી હતી.........આમ મેં મારી ગાડ મરાવી મરાવી મોટી જબર કરી નાખી,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

તમને વાર્તા ગમી હોય તો તમારા મિત્ર  ને શેર કરો facebook & whatsapp પર