હેલો મિત્રો કેમ છો ? ત્યાર છો નવી વાર્તા માટે
	
મારું નામ જયેશ છે દોસ્તો,

મારી વાર્તા મારા કોલેજ ની મેડમ ની છે....... મેડમ નું નામ રસીલા હતું . રસીલા મેડમ દેખાવમાં દૂધ જેવા ગોરા.......રૂપાળા પરી જેવા....તેના બોબલા મોટા મોટા મસ્તીના..તેના કુલા એટલે કે તેની ગાડ એકદમ ગોળ અને ફૂલાવદાર હતી. એટલા મસ્ત કુલા તો તમે જોયા જ ન્ય હોય ક્યાં ય............રસીલા મેડમ ચાલે એટલે તેના કુલા એક બીજા ની ઉપર જતા રેય અને એવા મસ્ત ઉચા નીચા થાય કે તેની તમે વાત કરો માં....અને તેનો અવાજ એકદમ કોયલ જેવો સુરીલો હતો...હવે રસીલા મેડમ કેમેસ્ટ્રી લેતા હતા...... કેમેસ્ટ્રી નો લેકચર હોય એટલે બધા છોકરા હાજર જ હોય........આખી કોલેજ ના છોકરા રસીલા મેડમ ને જોવા માટે વાટે ઉભા રેતા..........તે જયારે કોલેજ માં જતા હોય ત્યારે જેના કુલા અને તેના બોબલા જોય ને છોકરા ના તો લોડા જ ઉભા થય જાય.............જે આગળ થી જોવે તેન બોબલા જોય ને લોડો ઉભો થાય અને જે પાછળ થી જોવે તેનો કુલા એટલે કે મોટી ગાડ ને હલતા જોય ને લોડો મોટો થય જાય..........જે બેય જોય જાય તેનું તો પેન્ટ માં જ છટકી જાય.......... 

રસીલા મેડમ ઉચા હિલ ના સેન્ડલ અને સાડી પેરતા હતા........એમાય તેની સ્લીમ કમર દેખાય જોરદાર....

રસીલા મેડમ ની વાત કરું તો તેનો બે વખત તલાક થયેલો છે. અને એની છાપ ચોદણયા મેડમ તરીકે ની છે........રસીલા મેડમ ની એવી વાતો થાય છે કે તે છોકરા અને છોકરી બને ની સાથે સેકસ કરે છે.....પણ તે સીલેકટીવ હતી....મને મારો ફ્રેન્ડ વાત કરતો હતો કે રસીલા મેડમ તેના સિનયર સાથે ચોદાણી છે....રસીલા મેડમ ને ચોદવા માટે મોટા અને મજબુત લોડા ની જરૂર પડે.........હવે મને તેને ચોદવા નો શળ ઉપડી.........

રસીલા મેડમ બીજા સેમેસ્ટર થી કેમેસ્ટ્રી લેતા હતા..હવે મારું પેલું સેમેસ્ટર પૂરું થયું અને બીજું સેમેસ્ટર ચાલુ થયું.....મારો પેલોજ લેકચર હતો ...

હવે દોસ્તો મજા ની વાત એ છે કે મારો પેલો લેક્ચલ કેમેસ્ટ્રી નો અને તે લેવા માટે રસીલા મેડમ આવા ના હતા........રસીલા મેડમ ને જોવા માટે હું પેલી બેંચ પર બેઠો હતો....હવે રસીલા મેડમ આવતા હતા અને હું તેને જોતો હતો ............આજે મેં તેને પેલી વાર જોયા ...રસીલા મેડમ લાલ કલર ની સાડી માં હતા......તેની સુદરતા અદ્ભુત હતી......તેના હોઠ મસ્તીના કીસ્ કરી લવ એમ થતું હતું...તેને લાલ લીપ્સ્ટીક કરી હતી.........

રસીલા મેડમ એ ઉચી એડી ના સેન્ડલ પહેરર્યા હતા એટલે એકદમ માલ જેવી મસ્ત લાગતી હતી..........હવે બધા ઉભા થય ને ગુડ મોર્નિંગ મેડમ કર્યું...........

મેડમ વાતો કરતા હતા કોલેજ ના સીલેબ્ર્સ ની બધી...પણ મારું દયાન તો તેના બદન પર જ હતું......તેના મોટા મોટા બોબલા તેની પર્સનાલીટી પર ચાંદ ચાંદ લગાડતા હતા....રસીલા મેડમ જયારે બોર્ડ પર લખવા માટે ઉધા થતા ત્યારે તેના કુલા કયામત લાગતા હતા......... તેના કુલા ને જોય ને તો મારો લોડો મોટો સાપ જેવો થય ગયો.....હવે રસીલા મેડમ બધાનું નામ પૂછતા હતા...મારો વારો આવ્યો એટલે હું ભી ઉભો થયો અને બોલ્યો મારું નામ જયેશ છે......................પણ એ ભૂલાય ગયું કે મેડમ ને જોવા થી મારો લોડો મોટો થય ગયો છે......ઉભો થયો એટલે મારો લોડો મેડમ જોય ગયા ...પેલી બેન્ચે બેઠો હતો એટલે બીજા કોયે ના જોયું પણ મેડમ જોય ગયા....રસીલા મેડમ એ સ્માઇલ પણ કરી............પણ મને સમજાણું ન્ય કે સાલો મારો મોટો થયેલો લોડો દેખાય છે..પાછાળ થી મને લાઇટ થય....  

હવે લેકચર પૂરો થયો પણ ગુડ ન્યુજ એ હતી કે રસીલા મેડમ ની લેબ રીસેસ પછી ની તરત હતી...એટલે અમે બધા લેબ માં ગયા...હવે લેબ માં એવું કે બધા ની ટેસ્ટ લેતા હતા 

ટેસ્ટ પૂરી થાય એટલે જતું રેવા નું બધા જતા રહ્યા મારી ટેસ્ટ હજી બાકી હતી..એટલે હજી હું વેઇટ કરતો હતો ટેસ્ટ ની... પછી રસીલા મેડમ મારી ટેસ્ટ લેવા મને તેના ટેબલ પર બોલાવ્યો..હવે મારે ટેસ્ટ માં લખવાનું હતું..........હું લખવા નું ચાલુ કરયુ.... રસીલા મેડમ મારી સામે જ બેઠા હતા

હવે રસીલા મેડમ ની ઉચા હીલ વાળા સેન્ડલ ની હિલ મારા લોડા પર અડી........લેખક :- ગુજરાતીસેક્સસ્ટોરી.કોમ

રસીલા મેડમ બોલી 'સોરી.....સોરી....ભૂલથી અડી ગય.....'તમે સ્ટોરી રીડ કરી રહ્યા છો www.gujaratisexstory.com પર
 
અને તેણે નોટી સમાઈલ પણ મને આપી......

આગળ ની વાર્તા માટે બીજા ભાગ માં જુવો

તમને વાર્તા ગમી હોય તો તમારા મિત્ર ને શેર કરો facebook & whatsapp પર