હવે રસીલા મેડમ મારા લોડો પર તેના ચપલ ની એડી ધસવા માંડી....મને પણ મજા આવતી હતી...મારો લોડો  તો જાણે મોટો જબર થય ગયો...અને મારા આખા શરીર માં માનો ગરમી ચડી ગય હોય....મારો લોડો તો કુદકા મારવા માંડયો...

રસીલા મેડમ બોલી 'તને વાગ્યું તો નથી ને...'

હું બોલ્યો 'ના મેડમ મને તો નથી વાગ્યું...મને તો મજા આવે છે ટેસ્ટ આપવાની' 

મને મન માં થયું કે લોકો જે વાત કરે છે કે મેડમ રંડી છે..તે વાત સાચી નીકળી..મેડમ તો ચાલુ છે....

હવે મને રસીલા મેડમ સાઈટ થી ફૂલ રિસ્પોન્સ મળતો હતો........એટલે મારો લોડો પછી કાબુ માં રેય.............

મેં પેન્ટ માંથી લોડો બહાર કાઢી નાખ્યો...........પછી મેડમ સેન્ડલ ધસતા હતા મને તો બોવ જ મજા આવતી હતી.....પછી મેડમ નો પગ અડી ગયો મારા લોડા પર ત્યારે તેને ખબર પડી ગય કે મારો લોડો બહાર નીકળી ગયો છે...તે મારી સામે જોય ને હસવા માંડી....પછી  હું ચાન્સ જવા દીધા વગર..નીચે પેન પાડી...પેન ટેબલ નીચે પડી..........

એટલે હું બોલ્યો 'રસીલા મેડમ મારી પેન નીચે પડી ગય છે....... હું પેન લય લવ. ?... 'લેખક :- ગુજરાતીસેક્સસ્ટોરી.કોમ

રસીલા મેડમ બોલી'તારી જ છે લય લે....'

હું પછી ટેબલ નીચે જય ને મારું મોઢુ રસીલા મેડમ ના ચણીયા માં નાખી ને તેની પેન્ટી ને કિસ કરવા મડયો..........................

રસીલા મેડમ બોલ્યા'લે..........મારી પેન્ટી પર કય ચોટી ગયું લાગે...'

હું બોલ્યો 'રસીલા મેડમ હું તમારી પેન્ટી ને ચાટી ને સાફ કરી દવ છુ'

રસીલા મેડમ બોલ્યા 'કય વાધો ન્ય...જોજે બટકું ન્ય ભરી જતો...'

મેં કીધું 'હો મેડમ...'

રસીલા મેડમ અવાજ કાઢવા મડી 'આહહહહ...........ઉહહહહહહહ ઓય માંડી'તમે સ્ટોરી રીડ કરી રહ્યા છો www.gujaratisexstory.com પર

મેં ૧૦ મિનીટ પછી તેની પેન્ટી ને કાઢી નાખી .........હવે તો તે અંદર થી સાવ નાગી થય ગય....તેની પીકી વાળ વગરની હતી......

મેં કીધું  'રસીલા મેડમ તમારી પીકી તો વાળ વગરની છે...'

રસીલા મેડમ બોલ્યા 'હું રોજ વાળ કાપી નાખું .......ખબર ન્ય ક્યારે લોડો મળી જાય.......'

પછી હું તો તેની પીકી ને બટકા ભરવા મડયો....હવે મારી જીભ થી મેં તેની પીકી ને ચાટી ચાટી ને લાલ કરી નાખી,,,,,

હવે રસીલા મેડમ મારો લોડો મોમાં લેવા માટે ત્યાર થય ગયા હતા....એટલે રસીલા મેડમ બોલ્યા 'અહી કોય આવી જશે,..આપણે બાથરૂમ માં જતા રહે....'

પછી અમે બને બાથરૂમ માં ગયા......હવે રસીલા મેડમ એ મારો લોડો સીધો મોમાં લય લીધો.....અને ચૂસવા માંડી મારો લોડો...........તે મારા લોડા ને તેના ગળા માં અંદર સુધી નાખી દીધો ૧૫ મિનીટ સુધી મારો લોડો મોમાં હલાવ્યો .....

હું બોલ્યો 'રસીલા મેડમ તમારા બોબલા થી  મારા લોડા ને મસાજ કરો ને...'

રસીલા મેડમ બોલી 'ઓકેય ....પછી તેણે મને બોબલા નો મસાજ આપ્યો.' 

ત્યાં સુધી હું તેના કુલા ને રમાડતો હતો..........મસ્તીના મોટા કુલા જોવા મળી ગયા......

હવે મારો વારો આવ્યો મેં તેની પીકી ને ચાટી ચાટી ને લાલ તો કરી નાખી હતી.....હવે બસ લોડો નાખવા ની વાર હતી........

મેં મારો લોડો તેની પીકી માં નાખવાની શરૂવાત કરી દીધી....મારો લોડા ની લાંબાઈ ૭ ફૂટ હતી એટલે મારો લોડો જેવો તેની પીકી માં નાખ્યો એટલે તે રડું પાડવા મડી ઉહહહહહ આહહહહ...............લોડો આજે મસ્ત મળી ગયો એવું બોલતી હતી

મેં ૨૦ મિનીટ લગી લોડો અંદર બહાર અંદર બહાર કર્યો..................પછી મે રસીલા મેડમ ને ડોગી પોજીસન માં ચોદી.....

છેવટે મારા લોડા માં નીકળેલુ વીર્ય તેની ગાડ પર મેં રેડ્યું..........

પછી આવા ચોદવાના કિસા તો ચાલતા રહ્યા

તમને વાર્તા ગમી હોય તો તમારા મિત્ર  ને શેર કરો facebook & whatsapp પર