મારું નામ રીંકુ  છે  દોસ્તો,

મારી ઉમર ૨૬ વરસ ની છે...અને મારા લગ્ન થય ગયા છે....હવે થયું એમ કે મારું ટ્રાન્સફર જોતપુર માં થયું..........એટલે હું મારી પત્ની સાથે જોતપુર માં આવ્યો ..મારી પત્ની ને મહિના ચાલુ થયા હતા...એટલે તે તેના પાપા ના ધરે જવાની હતી.......

હવે મારો નોકરી પર પેલો દિવસ હતો...હું બધાને નોકરી પર મળ્યો...ત્યાં ધણા છોકરા અને છોકરી હતી ,,,,મને બધા માં એક પ્રિયા નામની છોકરી બોવ ગમી તે ઉમરે ૨૦ વર્ષ ની હતી પણ તેની ફિગર પરથી તે ૨૫ વર્ષ ની સેક્સી માલ જેવી લાગતી હતી....મોટા મોટા બોબલા.........ફૂલેલી ગાડ......તેનું ફિગર ૩૨-૨૬-૩૬ હતું.....

અમારી બને ની દોસ્તી સારી થય ગય કેમ કે અમારે બને ને સાથે જ કામ કરવા નું હોય...મેં તો  જ્યારથી  પ્રિયા ને પેલી વાર જોય ત્યારથી તેની ગાડ મારવા નું નકી કરી લીધું હતું....

હવે અમે બને સાથે નાસ્તો , ટીફીન પણ સાથે જ કરતા હતા..અમે બને બોવ લાંબા ટાઇમ સુધી વાતો કરતા હતા ......

 પ્રિયા મને પૂછતી 'લગ્ન પછી જીવન કેવું હોય છે???' 

 પ્રિયા મને આવું ધણી વખત પૂછતી હતી......તે મને પસદ કરવા લાગી હતી...... હવે અમે બને એ એક બીજા સાથે ટાઇમ  કાઢવા માં મજા આવતી હતી

પ્રિયા મને ફરીથી પૂછયુ 'લગ્ન પછી જીવન કેવું હોય છે???'

મેં કીધું તું કેમ વાર મ વાર પૂછે છો મને...પ્રિયા બોલી 'મને સાદી સુદા મરત બોવ ગમે..'

મેં તેને કીધું 'એવું એમ ને..............'

પછી એ દિવસે સાંજે મેં તેને મેસેજ કર્યો 'તારે જાણવું છે ને કે લગન પછી જીવન કેવું હોય???'લેખક :- ગુજરાતીસેક્સસ્ટોરી.કોમ

પ્રિયા નો મેસેજ અવુઓ 'હા મારે જાણવું છે..'

મેં મેસેજ કર્યો'બધા હોય ત્યરે હું ના કવ કોય ના હોય ત્યાં જવું પડે .....પછી હું કવ તને' તમે સ્ટોરી રીડ કરી રહ્યા છો www.gujaratisexstory.com પર

હવે મારી પત્ની તો તેના પાપા ને ધરે ગય છે..

પછી બીજે દિવસે પ્રિયા બોલી 'આપણે ક્યાં મળીસું ??'

મેં કીધું મારા ધરે જવી.. પ્રિયા બોલી 'ત્યાં તો તારી પત્ની હોય ને'

મેં કીધું 'મારી પત્ની તો તેના પાપા ને ધરે ગય છે'

પ્રિયા બોલી સારું આપણે જસુ.........

પછી અમે બને નોકરી પરથી છુંટી ને મારા ધરે ગયા.....પછી અમે સોફા પર બેસી  ગયા.... મેં તેનો હાથ પકડ્યો તો તે દાત કાઢી ને રસોડા માં જતી રય અને બોલી કે પાણી લેતી આવું છુ.

પછી પ્રિયા પાણી લય ને આવી ને મારી સામે ઉભી રય ગય...મેં તેને જોરથી પકડી લીધી અને તેની દૂટી એ કીસ કરવા માંડયો..થોડો ટાઇમ પછી તે ઉધી ફ્રરી ગય....હવે હું સોફા પર બેસેલો હતો એટલે તેના કુલા મારા મો ની સામે આવે ......હું મારું મો તેના કુલા માં નાખી ને હલાવા માંડયો..તેની ગાડ ને બટકા ભરવા લાગ્યો....... 

આગળ ની વાર્તા માટે બીજા ભાગ માં જુવો

તમને વાર્તા ગમી હોય તો તમારા મિત્ર  ને શેર કરો facebook & whatsapp પર