હવે પ્રિયા એ મને પકડી ને સોફા પર સુવડાવી દીધો અને  તેની ચુથ મારા મોઢા પાસે રાખી ને તે મારા પર સુય ગય....અને મારો લોડો ચૂસવા નું ચાલુ કરી દીધું .........હવે તેની ચુથ મારા મોઢા પર એટલે હું તેને ચાટવા માડયો અને તેની પીકી નો  સ્વાદ લેવા માડયો...તેની પીકી નો સ્વાદ  મને બોવ્જ ગમ્યો.....મેં તેની પીકી ને ચાટી ચાટી ને લાલ કરી નાખી......તે અવાજ કરવા માંડી અહ્હ્હહહહહહહ ઉહહહહહહ ઓય માંડી રે.................

હવે મેં તેને નીચે સુવડાવી અને તેની ઉપર હું ચડી ગયો.......પછી મેં મારો લોડો તેની ભીની અને ચીકણી થય ગયેલી પીકી માં નાખ વાની શરૂ...કયુ . તેની ચુથ કુવારી હતી એટલે તેણે મને કીધું કે હું મરી જાય ...મારે નથી ચોદાવું...પણ હવે હું થોડો કાબુ માં રવ....એટલે મેં પીકી માં ધીરે ધીરે લોડો નાખ્યો તે ઉહહહહહ  આહહ કરવા મડી...પછી મેં તેની કુવારી ચુથ માં મારો લોડો નાખી દીધો....હું તો સાદીસુદા એટલે હું લાંબો ટાઇમ સુધી ચોદી શકું તેને......મેં ૨૦ મિનીટ લગી તેની ચુથ ને ચોદી પછી તેનું કામ પૂરું થયું....

હવે ૫ મિનીટ પછી મારી પિચકારી નીકળી ગય...પછી અમે બને ઉભા થયા અને નાવા માટે જતા રયા..........તમે સ્ટોરી રીડ કરી રહ્યા છો www.gujaratisexstory.com પર

હવે નાતા હતા ત્યારે મેં તેની લાલ ગાડ જોય એટલે મને તેની ગાડ  મારવા નું પાછુ મન થયું એટલે મે તેને ડોગી સ્ટાઇલ માં વાકી વાળી ને તેની ગાડ મારવા મારો લોડો તેની ગાડ માં નાખવા નું સરું કર્યું પણ તેની ગાડ બોજ ટાઇટ હતી....એટલે મેં ધીરે ધીરે મારા લોડા નું ટોપકું એની ગાડ માં નાખ્યું..પછી મેં જાટકો માર્યો અને મારો લોડો તેની ગાડ માં નાખી દીધો..........અને ૨૦ મિનીટ લાગી ગાડ મારી મેં તેની...............પછી મારું વીર્ય તેના મોઢા માં નાકહ્યું........

આ રીતે મેં પ્રિયા સાથે સેક્સ ની શરૂવાત કરી દીધી........આવું તો ચાલતું જ  રહ્યુંલેખક :- ગુજરાતીસેક્સસ્ટોરી.કોમ
 
તમને વાર્તા ગમી હોય તો તમારા મિત્ર  ને શેર કરો facebook & whatsapp પર