હેલો મિત્રો કેમ છો ? ત્યાર છો નવી વાર્તા માટે
	
મારું નામ નિમિષ છે દોસ્તો,

હું કોલેજ ના પેલા વર્ષ માં હતો....ત્યારે મારી પાસે વાપરવા માટે રુપયા ન હતા અને હું એક ગરીબ ધર માંથી આવ્યો હતો ભણવા માટે....

હવે મારે કોલેજ ની ફીસ ભરવાની હતી......એટલે હું પાર્ટ ટાઇમ નોકરી શોધતો હતો...મેં એક દિવસ પેપર માં વાર્ચ્યું કે એક પ્રમોસન માટે ની નોકરી છે એટલે મેં નમબર પર ફોન કરી ને વાત કરી એટલે તેણે મને મળવા માટે આવાનું કીધું.....

હું રેડી થય ને ઇનટરવ્યુ માટે ત્યાર થય ગયો...અને હું નોકરી માટે ગયો..હવે જેવો નોકરી માટે ગયો ત્યાં તો કોય ક બીજા ને તે નોકરી આપી દીધી હતી.......................હું નિરાશ થય ને પાછો બહાર નીકળી ગયો .... મેં બહાર રસ્તા પર જોયું તો ત્યાં બ્લેક કલરની બી.એમ.ડબ્લ્યુ પડી હતી......

હું નાને થી બી.એમ.ડબ્લ્યુ નો દીવાનો હતો...એટલે હું રોડ પર પડેલી બી.એમ.ડબ્લ્યુ ને જોતો જ રહ્યો...........હું તેની પાસે ગયો..ત્યાં બી.એમ.ડબ્લ્યુ નો કાચ ખુલ્યો અને 18 વર્ષ ની છોકરી એ મને પૂછ્યું ' જોબ મળી તને ?' 
 
મેં કીધું 'મેડમ નોકરી નથી મળી......'

તે છોકરી એ મને કીધું કે 'તારે નોકરી જોતી છે?'

મેં કીધું 'હા મેડમ નોકરી તો મારે જોતી છે .....પણ શેની નોકરી છે?'

મેડમ મેં ગાડી માં બેસવા નું કીધું...મને થયું કે ધરે કામવાળા ની નોકરી હશે........પછી ગાડી માં બેઠો એટલે તેણે મને કીધું કે 'મારું નામ શિલ્પા છે..'

પછી તેણે મને કીધું કે જો તું મને મારું લેસન દરરોજ કરી આપે તો હું તને મહિના ના ૧૦,૦૦૦ રુપયા આપીશ........

મેં કીધું 'ઓકેય, શિલ્પા મેડમ હું તમારું બધું કામ કરી આપીશ'લેખક :- ગુજરાતીસેક્સસ્ટોરી.કોમ

હવે મારે રોજ સાંજે લેસન કરવા માટે જવું પડતું હતું....

દરરોજ હું ૮ વાગે હું તેના ધરે તેના બેડરૂ,મ માં જય ને લેસન કરી આપતો હતો..........

હવે એક દિવસ હું થોડો વેલો ગયો અને થયું એવું કે....હું રૂમ માં ગયો ત્યારે શિલ્પા મેડમ નાવા માટે ગયા હતી.... તેને નહોતી ખબર કે હું લેસન કરવા માટે આવી ગયો છુ....

એટલે શિલ્પા મેડમ બેફીકર બ્રા અને પેન્ટી પહેરી ને બહાર આવી..........અને હું તેને જોય ગયો........અને તે મને જોય ગય......પેલા તો તે સરમાય ગય...હું ભી સરમાય ગયો....પછી તેણે કપડા પેરી લીધા...

શિલ્પા મસ્ત સ્લીમ માલ લાગતી હતી..તેના નાના નાના બોબલા બોવ જ મસ્ત લાગતા હતા.......અને તેની પતલી કમર.....વાઉવ......

તેને નાગી જોય ને મારો લોડો મોટો થય ગયો.......એ શિલ્પા જોય ગય...તેને ખબર પડી ગય કે મેં પેન્ટ માં મોટો જબર નાગ દાદા સંતાડી રાખ્યો છે......

પછી તે મારી બાજુ માં આવી ને બોલી ...તારો લોડો મને જોય ને મોટો જબર કેમ થય ગયો છે?

મેં કીધું તને નાગી જોય ને મને તારી પીકી માં મારો લોડો નાખવા નું બોવ જ મન થય ગયું છે...

શિલ્પા બોલી 'એમ વળી....સું કરીશ બીજું તું મારી સાથે...........'

પછી મેં શિલ્પા ને હોઠ પર કિસ આપવાની શરૂવાત કરી....પછી મેં તેનો હાથ મારા લોડા પાસે લય તેને હલાવા કહ્યું..પછી તેણે મારો લોડો બહાર કાઢ્યો અને તેણે મારો લોડો હાથે થી હલાવ્યો..પછી તો તેણે મારો લોડો તેના મોઢા માં નાખી ને ચાટવા માંડી..........૨૫ મિનીટ સુધી તે મારો લોડો ચાટયા કરી........

હવે મેં તેના કપડા કાઢી ને તેની ચુથ ને જીબ થી ચાટવાનું ચાલુ કર્યું.................પછી હું તેને ચાટવા માંડયો..........મેં ચાટી ચાટી ને લાલ કરી નાખી..........

હવે મેં તેની પીકી મા મારો લોડો નાખવાની શરૂવાત કરી....શિલ્પા નું હજુ સીલ ભી નહોતું તૂટ્યું...મેં મારો લોડો તેની પીકી માં નાખવાનું શરું કર્યું....પણ તેની પીકી ટાઇટ હોવાથી બોવ જ બળ મારે કરવું પડતું હતું અને તે રાડું પાડતી હતી 'આહહહહ.....ઉહહહહહ .........અહહ'

પછી મેં ધીરે ધીરે મારો લોડો અંદર નાખ્યો અને પછી મેં આખે આખો લોડો અંદર બહાર અંદર બહાર કરવા લાગ્યો...........

મેં ૩૦ મિનીટ સુધી શિલ્પા ને ચોદી.......પછી મેં મારું વીર્ય તેના બોબલા પર ઢલવ્યું...

આમ તે હજી નાય ને જ આવી હતી તો પણ તેને ફરીથી નાવા માટે જવું પડ્યું .............

આવું મારે દરરોજ રાતે ચાલતું રહ્યું,...................

તમે સ્ટોરી રીડ કરી રહ્યા છો www.gujaratisexstory.com પર
 
તમને વાર્તા ગમી હોય તો તમારા મિત્ર ને શેર કરો facebook & whatsapp પર