તેણે મારા મમ્મી ના બોબલા ખોલી નાખ્યા હતા. અને તે મારા મમ્મી ના આખા શરીર ને મસળવા લાગ્યો હતો અને શરીર પર કિસ કરતો હતો.

પછી તેણે તેનો ૮ ઇંચ નો લંડ મારા મમ્મી ના હાથ માં દીધો એટલે મારા મમ્મી ના હાથ માં ના રહ્યો અને નીચે સરી ગયો. શું તેનો મોટો લંડ હતો.

તે બોલ્યો:  શું થયું મારી રાંડ? આને પકડ અને ચૂસવા લાગ.

મમ્મી બોલી: આ તારો લંડ હું નહિ ચુસું મારે શું મરવું છે આવડો મોટો લંડ ચૂસીને.

તેણે ફરીથી મારી મમ્મી ને પ્રેમ થી સમજાવી એટલે મારી મમ્મી રાજી થઇ ગઈ લંડ ચૂસવા માટે.તમે સ્ટોરી રીડ કરી રહ્યા છો www.gujaratisexstory.com પર

હવે મારી મમ્મી તેના મોટા અને લાંબા લંડ ને સહેલાવતી હતી અને તેનું થૂક લગાવતી હતી.

થોડી વાર પછી તેના લંડ ને તેને જીભ થી અડાડ્યો અને પાછો લઇ લીધો.

પછી તે માણસે તેનો લંડ મારી મમ્મી ના મોમાં નાખી દીધો પછી તો મારી મમ્મી ને થોડું બળ પડ્યું પણ ધીરે ધીરે તેને  મઝા આવવા લાગી હતી.

પછી તે ચાલુ માં મમ્મી બોબલા દબાવતો હતો અને મારી મમ્મી ના પગ  તેણે પોળા કરી દીધા હતા.લેખક :- ગુજરાતીસેક્સસ્ટોરી.કોમ

મારી મમ્મી ની નરમ પીકી ને સહેલાવવા લાગ્યો અને એક આંગળી  અંદર બહાર કરવા લાગ્યો.

તે માણસ તેના મોટા લંડ પર જાપાની તેલ લગાડવા માંડ્યો અને પછી તેનો લંડ મારી મમ્મી ની પીકી પર મુક્યો અને ધીરે ધીરે થી ધકકો મારવા લાગ્યો.

મમ્મી એ તેનો લંડ તરત જ પકડી લીધો હું જોઈ રહી હતી  કે મારી મમ્મી ને દર્દ થઇ રહ્યું છે. પણ તે માણસ એ તેનું કામ ચાલુ જ રખાયું.

પછી તેણે મારી મમ્મી ની પીકી ને સહેલાવી અને ફરી થી બળ કરવા લાગ્યો.

હવે તો તેનો અડધા ઉપર નો લંડ પીકી માં ઘરી ગયો હતો.

હવે તો મમ્મીને ખુબ જ દર્દ થઇ રહ્યું હતું. પણ અંદર થી તો મારી મમ્મી ને મઝા આવતી હતી.

પછી તેણે મારી મમ્મી ને આગળ પાછળ ધકો આપવાનું શરુ કરી દીધું અને લંડ અંદર બહાર કરવા લાગ્યો અને ધીરે ધીરે મારી મમ્મી ની આંખો બંધ થતી ગઈ.

ત્યારે તેણે મારી મમ્મી ને આંખો ખોલવાનું કીધું તો મારી મમ્મી એ ના પડી દીધી.

પછી તો તે જોર જોર થી જટકા મારવા માંડ્યો અને મારી મમ્મી ની ગાંડ અને બોબલા પણ સાથે સાથે દબાવતો હતો.

પછી તો તેણે તેની ગતિ પછી વધારી દીધી અને જડપ થી ધકા મારવા માંડ્યો અને હવે માં ના ચેહરા ઉપર થી તો એવું લાગતું હતું તેને પણ ખુબ જ મઝા આવતી હશે.

પછી એક જોર થી જટકો  આપ્યો અને તેનું વીર્ય મારી મમ્મી ની પીકી માં નાખી દીધું. અને મમ્મી ને જોર થી કિસ કરવા માંડ્યો.

આવી રીતે તેણે મારી મમ્મી ને ખુબ જ ચોદી. પછી તરત જ તે માણસ તેના કપડા પહેરવા લાગ્યો અને મારી મમ્મી ઉઠી ને સીધી બાથરૂમ ભાગી અને સાફ થઇ ને પછી આવી.

પછી મારી મમ્મી એ બ્રા, બ્લાઉજ અને સાડી  પહેરી અને તે બને રૂમ માંથી બહાર આવ્યા અને હું ફરીથી કોમ્પ્યુટર રમવા લાગી હતી અને તે માણસે મને ચોકલેટ પણ આપી અને તે ફરીથી મને અને મારી મમ્મી ને બસ સ્ટોપ પર મૂકી ગયો.

પછી અમે બને ઘરે આવી ગયા અને મારી મમ્મી એ તેને ૨૦-૨૫ દિવસ પછી કોલ કરયો તે પ્રેગ્નટ છે. તો તે મારી મમ્મી ને છેડવા લાગ્યો અને બોલવા માંડ્યો તું તો હવે મારા બાળક ની માં બનીશ.

પછી મારી મમ્મી એ કીધું મારે આ બાળક નથી જોતું મારી મમ્મી ડરી ગઈ હતી.

તે હસવા લાગ્યો. મારી મમ્મી એ તેને કીધું કે ભૂલ તે કરી અને તારી સજા મને મળે છે.

ત્યારે તે માણસે મારી મમ્મી ને ગર્ભનિરોધક ગોળીઓ દેવાની વાત કરી પછી તો તેને કદાચ દીધી પણ હશે.

મારી મમ્મી ના તેના સાથે અવેધ સંબંધ હોવા નું મુખ્ય કારણ મારા પાપા દુર રેહવાનું જ હતું.

આજ હું પણ એ વાત ને સમજી ગઈ છુ કે મારી મમ્મી એ તેના શરીર ને પ્યાસ પૂરી કરવા માટે બીજા માણસ સાથે શરીરી સંબંધ બંધાયો હતો.  અને મિત્રો આ ઘટના બિલકુલ સાચી છે.

તમને વાર્તા ગમી હોય તો તમારા મિત્ર  ને શેર કરો facebook & whatsapp પર