હેલો મિત્રો કેમ છો ?  ત્યાર છો નવી  વાર્તા માટે
	
મારું નામ મહેશ છે દોસ્તો, હું ૨૪ વર્ષ નો છુ આજ લગી મે ધણી બધી ચુથ ને ચોદી નાખી છે.  પણ મને બધા થી વધુ મજા ભાભી ઓં સાથે સેક્સ કરવા માં આવે છે...કેમ કે ભાભી ઓને સેક્સ કરવા ની પ્રેક્ટીસ હોય છે....એટલે તે મર્દ ને જલ્દી ખુશ વધુ કરી શકે  છે. 

હવે હું તમને સાચી વાર્તા કેવા જય રહ્યો છુ.........હું ભાવનગર માં રવ છુ અને મારી બેન ડોક્ટર છે ..તેના લગ્ન અહમદાવાદ માં એમ.બી.બી.એસ. ડોક્ટર સાથે કર્યા છે..........

હવે મારે કોલેજ માં વેકેસન પડ્યું અને બેન પણ મને તેના ધરે રોકાવા આવા નું બોવ જ કેતી હતી.....પણ હું તેને કેતો કેતો કે ....તું અને જીજુ બેવ હોસ્પીટલ પર વ્ય જાવ..અને હું એકલો ધરે કંટાળી જાવ,,,,,,,પણ બેન એ કીધું 'તારે આવું જ પડશે........નહી તો હું તારી સાથે વાત જ નહી કરું.......'

પછી મારે ના છુટકે જવું પડ્યું......હવે હું અહમદાવાદ જવા માટે નીકળી ગયો અને બેન ના ધરે સાંજે પહોચી ગયો.....

હું ધરે પહોચ્યો એવા જ ભાઈ અને ભાભી હોસ્પિટલ થી આવી ગયા અને આવી ને મારી પાસે આવ્યા અને મને મળ્યા અને મમ્મી અને પાપા કેમ છે એવું મને પુછતી હતી,,,,,,,,

મેં કીધું 'મમ્મી અને પાપા બને બોવ જ સાજા મજા છે....'

એટલે માં બેન બોલી '૫ મિનીટ માં હું આવું ..અપણા ભાડૂત ને ત્યાં જતી આવું....'તમે સ્ટોરી રીડ કરી રહ્યા છો www.gujaratisexstory.com પર

હું બોલ્યો 'કેમ બેન ત્યાં સું કામ છે..........?'લેખક :- ગુજરાતીસેક્સસ્ટોરી.કોમ

બેન બોલી 'ભાડુંત વાળા નો છોકરો જેના લગ્ન ના 2 વર્ષ પહેલા થયા તેનું એકસીડન  ૬ મહિના પેલા થયું છે......તેને જોવા જાવ છુ કે દવા લે છે ને........તે પલગ પર થી ઉભો નથી થય સકતો..ના તો તે કય બોલી સકતો ....એમ કવ કે તે કોમાં માં વયો ગયો છે.............'

પછી બેન ગય અને ૫ મિનીટ પછી પાછી આવી ..પછી તો બેન એ જમવા નું કર્યું અને..............અમે જમવા બેસી ગયા........પછી અમે તો મોડે સુધી બોવ જ વાતો કરી........

હવે કાલે સવારે બેન અને જીજુ દવાખાને જવા માટે નીકળી ગયા અને મને કીધું કે તને ભાડુંત વાળા ટીના ભાભી ખાવા નું આપી જશે..તું ખાય લેજે અને ટી.વી જોજે..........

હવે ટીના ભાભી નાસ્તો આપવા આવ્યા....મેં તેને જોયા અને મારી આન્ખ ફાટી ને ફાટી રય ગય.....ગજબ નો માલ લાગતી હતી.......તેની ચાલવાની સટાઇલ....બોબલા બહાર નીકળેલા..........ગોરી ગોરી.એકદમ ભૂરી.........અને અવાજ તો કોયલ જેવો...

તેણે મને નાસ્તો આપ્યો અને કીધું 'કેમ છે? સારું ને...કય કામ હોય તો મને કેજો......'તમે સ્ટોરી રીડ કરી રહ્યા છો www.gujaratisexstory.com પર

મેં કીધું 'સારું ભાભી......કય પણ મારે જોતું હશે તો હું તમને ક્ય્સ.........'

હવે અમે ધણી વાતો કરી........હું જોક્સ કરતો અને ભાભી હસી ને હસી ને લાલ થય જતા.........

હવે જયારે બપોરે જમવા નું આપવા આવ્યા ત્યારે તેનું મોઢું પડેલું હતું..........

મેં કીધું 'ટીના ભાભી શું થયું છે ? કેમ મોઢું પડેલું છે...'

ભાભી બોલ્યા  'કય નથી થયું......'

મેં ફોર્સ કરી ને કીધું 'સું થયું મને કયો...તમને મારા સમ છે?????'

ટીના ભાભી બોલ્યા 'તારા ભાઈ ને ૬ મહિના થી એકસીડન થયું છે અને તે કોમાં માં વ્યા ગયા છે.......હવે ૬ મહિના થી મને સુખ નથી મળ્યું જે એક પત્ની ને મળવું જોયે......'

હું ધર ની બહાર પણ ક્યાં ય નથી જતી.......પછી ભાભી બોલ્યા 'મારી પીકી ચોદાવા માટે એટલી બધી ઉતાવળી છે કે કોય પણ મળી જાય તો તેની સાથે ચોદાય જવું છે..............' 

હું બોલ્યો 'મેં ભાભી કીધું તું ને હું તમારી પ્રોબ્લેમ સોલ્વ કરીસ......'

આગળ ની વાર્તા માટે બીજા ભાગ માં જુવો

તમને વાર્તા ગમી હોય તો તમારા મિત્ર  ને શેર કરો facebook & whatsapp પર