હેલો મિત્રો કેમ છો ? ત્યાર છો નવી વાર્તા માટે
	
મારું નામ મયંક છે દોસ્તો, હું કુવારો છુ. મારી ઉચાઈ ૫.૩ ફૂટ છે લોડા ની લબાઈ ૬ ઇંચ છે

 હું નોકરી ની શોધતો હતો...રોજ સવારે ઉઠી ને નોકરી માટે ઇન્ટરવ્યુ માટે ઉપડી જતો હતો.....એક વાર થયું એવું કે હું ઇન્ટરવ્યુ માટે ગયો ત્યાં મને એક રેસમાં નામ ની છોકરી મળી ગય એ ભી મારી જેમ જોબ શોધતી હતી

રેસમાં દેખવ માં માલ લગતી હતી તેની ગાંડ મોટી મોટી ..........અને પરફેકટ આકાર માં હતી....તેની બોડી ની સાઇજ ૩૨-૨૮-૩૬ હતી....પણ ભાયો તે હિરોઈન કેટરીના ની જેમ માલ લગતી હતીતમે સ્ટોરી રીડ કરી રહ્યા છો www.gujaratisexstory.com પર

મેં તેને પટાવા માટે ની મહેનત ચલુકરી દીધી..............પછી મારું ઇન્ટરવ્યુ પેહલું હતું અને એનું મારી પછી હતું..મારું ઇન્ટરવ્યુ  પૂરું થયું એટલે હું બહાર બેસી ને તેની વાટે ઉભો હતો.. 

થોડા સમયપછી તે ભી બહાર આવી...આવી એટલે મેં પૂછ્યું 'રેસમાં ઇન્ટરવ્યુ કેવું ગયું ? 

રેસમાં બોલી ''મસ્ત ગયું ઇન્ટરવ્યુ...'

મેં કીધું 'અપને નકી કર્યું હતું ને જેને ઇન્ટરવ્યુ સારું જાય ને તેને સામે વાળા ને પાર્ટી આપવાની'

રેસમાં બોલી '' મારી પાર્ટી ક્યાં છે?'લેખક :- ગુજરાતીસેક્સસ્ટોરી.કોમ

મેં કીધું આપૂ છુ પાર્ટી તને....પછી અમે બહાર આવી ગયા...હું તેને પાણી-પૂરી ખાવા લય ગયો...થયું એવું કે તેને પાણી-પૂરી ભાવે બોવ...અને હું જ્યાં લય ગયો તે પાણી પૂરી વાળો ભી મસ્ત પાણી પૂરી બનાવ તો હતો.....

રેસમાં ને પાણી પૂરી બોવ ભાવી અને તે મારા થી બોવ જ ઈમરેશ થય ગય અને મારી મિત્ર બની ગય ... એને તેને મારો નમ્બર ભી લીધો...અને અમે પોત પોતાની ધરે જતા રર્યા...

પછી સાંજે મેં તેને મેસેજ કર્યો 'હાઇ કેમ છો?'

તેનો મેસેજ ના આવ્યો ....હું તો તેનો વેઇટ કરતો રહ્યો અને તેની મોટી ગાંડ ને યાદ કરી ને મેં તો મુથ ભી મારી લીધા....અને સુય ભી ગયો

સવારે રેસમાં નો મેસેજ આવ્યો 'ગુડ મોર્નિંગ મયંક  ......'

હું તો કુચ થય ગયો મેં ભી કીધું 'ગુડ મોર્નિંગ રેસમાં..'

પછી મેં પાછો મેસ્સાગે કર્યો 'કાલે કેમ રિપ્લે ના આપ્યો ?'

રેસમાં નો મેસેજ આવ્યો કે ..હું સુય ગય હતી...

અમારી વાતો ચાલુ થય .. વાતો વાતો માં ખબર પડી કે તેનો બોય ફ્રેન્ડ પણ છે અને તે એકલી ભાડા ના મકાન માં રેય છે...

હવે અમે સારા મિત્ર બની ગયા..અમે થીરે થીરે વાતો ભી લાંબી થવા લાગી......તેને મારીસાથે વાત કરવા માં મજા આવા લાગી....પછી અમે વાતો વાતો માં સેક્સની વાતો ભી કરવા લાગ્યા લાગ્યા...હું તો તેની ગાંડ ની બોવ વાતું કરતો 

હું તેને કેતો 'મને તારી ગાંડ બોવ જ ગમે છે... '

પછી તો હું તેના ધરે ભી જતો ....અમે કિસ કરતા અને લાંબો ટાઇમ સુધી બેડ પર સુતા સુતા વાતું કરતા અમે હગ ભી કરતા અને કીસ્સ તો બોવ જ કરતા પણ અમે હજી કપડા ક્યારેય નહોતા ઉતાયા....અમે કપડા પેરી ને એક બીજા ને અડતા હતા ....હું તેની ગાંડ ને દબાવતો હતો અને તે મારા લોડો ને હલાવતી હતી અમે બને કપડા પેરેલા જ રાખ તા....અમે કન્ટ્રોલ કરી લેતા હતા....તે મારા લોડા ને બોવ હલાવ તી હરી...અને હું ભી કય ઓછો ના હતો..હું તો તેની મોટી ગાંડ અને બૂબ્સ ને દબાવતો હતો......

આવું તો ધણા દિવસો સુધી ચલ્ડું જ રહ્યું ... તેને ભી બોવ મજા આવતી હતી આમાં એવું મને કેતી તે....

હવે રોજ ની જેમ અમે માળિયા કીસ કરતા અને ગળે મળતા....પણ એમાં થયું એવું કે મારી પેન્ટ ની ચેન ખુલી હતી ...એમાં મારો લોડો ઉભો થાય ગયો હતો કીસ્સ કરતા હતા ત્યારે અને મારો લોડો પેન્ટ માંથી બહાર આવી ગયો...રેસમાં ને ખબર પડી ગય કે મારો લોડો બહાર નીકળી ગયો છે.... તે હવે કન્ટ્રોલ કરી ના સકી અને એને મારો લોડો હાથ માં લય લીધો...તેને પછી મારો લોડો મોમાં લીધો...તે સમયે તેને પેલી વખત મારો લોડો તેના મોઠા માં લીધો હું પણ મારો હાથ તેનો પેન્ટ માં નાખી ને ગાંડ ને દબાવા માંડ્યો....બોવ જ મજા પડી ગય મારા હાથ ને...તેને ૨૦ મિનીટ સુધી મારો લોડો મોઠા માં રમાડ્યો.....પછી તેને મારા કપડા ઉતારયા અને મેં તેના કપડા ઉતાયા....પછી અમે પૂરે પુરા નાગા થય ગયા...અને એક બીજા ની ઉપર સુય ગયા હતા 

રેસમાં મારો લોડો ચુસ તી હતી અને હું તેનો ભોસ્ડો ચાટતો હતો..........અમે ૨૦ મિનીટ લાગી આમ કર્યું પછી મારું વીર્ય નીકળી ગયું અને 2 મિનીટ પછી તેનું વીર્ય પણ નીકળી ગયું.......

સેક્સ ની ભૂખ તેને એટલી બધી હતી કે તેને ફરીથી મારો લોડો ઉભો કરવા મોઠા માં લય લીધો અને ૧૦ મિનીટ સુધી મોમાં ચુસયા કરી ને પાછો છોદવા માટે ત્યાર કરી નાખ્યો.......હવે એ નીચે અને હું ઉપર સુય ગયા હતા અને મેં મારો લોડો પીકી માં નાખવા ની સરુવાત કરી....તે સરુવાત માં બોવ ચીસ પડતી હતી તે ઉફ્ફ્ફ...આહહહહહ...........જોર થી ચોડ એવું કેતી હતી......હું ભી સ્પીડ પાકી લેતો હતો...હવે અમે છોડવાની સ્થિતિ બદલી મેં તેને ધોડી ની જેમ વકી વાળી અને ફરીથી છોદવા લાગયો....અમારું ચોદ્કમ ૨૫ મિનીટ સુધી ચાલ્યું.....આમ અમે અમ્રુ પેલું ચોદ્કમ ચાલુ કર્યું...

પછી આવું તો ચાલતું જ રહ્યું................. 


તમને વાર્તા ગમી હોય તો તમારા મિત્ર ને શેર કરો facebook & whatsapp પર