હેલો મિત્રો કેમ છો ? ત્યાર છો નવી વાર્તા માટે
	
મારું નામ ચિંતન  છે દોસ્તો, 

આજે હું તમને સત્ય વાર્તા કવ છુ....આ વાત મારા લગ્ન થી શરૂ થાય છે.........મારા લગ્ન થયા મોનિકા નામની છોકરી સાથે......લગ્ન થાય એટલે ચોદવાનું કામ કાજ સારું થય જાય....મારે ભી એવું જ થયું

મોનિકા ની વાત કરું તો તેની એક વાત બોવ મને ગમતી કે તે તેની પીકી ના વાળ રેવાજ ના દેય....તેની પીકી એકદમ ચોખી એક ભી વાળ વગર ની......અને વધારા માં તે પીકી પર સુગ્ધી અંતર લગાવતી હતી....

મોનિકા ચોદાવા માટે દરરોજ રેડી જ હોય ... તેને ચોદાવાનું બોવ જ ચલ ઉપડતી હતી એટલે તે રાતે સુતા પેલા સોર્ટ નાઇટી પહેરતી હતી...અને તેની અંદર પેન્ટી તો ક્યારેય ના પેરે તે.........મારી મોનિકા ની ગાંડ બોવ જ મોટી હતી એક દમ સની લીઓન જેવી પણ ક્યારેય ગાંડ ના મારવા દેય તે મને.........તે એવું માને કે ગાંડ માં લોડો નાખવાથી પતલી ગાંડ ફાટી જાય....એટલે હું જયારે ગાંડ મારવાનું નકી કરું એટલે તે મને ગાંડ ના મારવા દેય.......  

મને મોનિકા ની મોટી ગાંડ મારવા નું બોવ જ મન થાય પણ કરવું સું ગાંડ જ ના મારવા દેય....પછી મેં નકી કર્યું કે મોનિકા ની ગાંડ તો મારવીજ છે એટલે હું વિચારવા માંડયો કે આને પટાવી કેમ ગાંડ મારવા દે તેના માટે ?

મેં જોયું કે મોનિકા ફીગર સરખું રાખવા બોવ જ મહેનત કરે છે...એટલે મેં તેને કહ્યું કે હિરોઇન દીપિકા સ્લિમ કેમ છે ખબર છે? તને ખબર છે? તે મને પૂછવા લાગી કેમ વળી તે સલીમ હોય છે ....તે પછી મેં તેને કીધું કે દીપિકા રોજ રણવીર પાસે ગાંડ મરાવે છે...રોજ ગાંડ મારવાથી શરીર નું ફિગર સલીમ રેય છે પછી તે માનતી નો હતી તી મેં તેને વીડિઓ દેખાડયો પછી તે માની મારી વાત...પછી તો તેને કીધું મારે ભી ગાંડ મરાવી છે પણ મારી ગાંડ ફાટી નય જાય ને... તમે સ્ટોરી રીડ કરી રહ્યા છો www.gujaratisexstory.com પર

હવે સાંજ પડી એટલે હું નવરો થય ને બેડરૂમ માં સુવા ગયો...હું તો તેની મોટી ગાંડ ને મારવા માટે બોવ ટાઈમ થી વેઇટ કરતો હતો....અને આજે તેનો મેળ પણ આવા નો હતો....

મોનિકા રૂમ માં આવી અને નાઇટી પેરી અને મારી બાજુ માં આવી ને સુય ગય....પછી અમે કિસ કરવા ની સારું કરી પછી અમે બને એ કપડા કાઢી નાખ્યા.... આજે તો એની ગાંડ મારવા ની હતી...ગાંડ મારવા ની હતી એટલે મારો લોડો વધુ મોટો થય ગયો..એને મારો લોડો ચુસ્યો ૧૦ મીનીટ લગી...હવે મારો વારો આવ્યો... પહેલા તો મેં ગાંડ ને કીસ્સ કરી અને ૫ મિનીટ લગી ચાટી પછી મેં મારા લોડા ને તેની ગાંડ માં નાખવા ની શરુવાત કરી...પણ મારો લોડો મોટો અને તેની ગાંડ નાની એટલે લોડો અંદર જવા નું નામ જ લેતો ના હતો.

મેં અંદર નાખવા માટે બોવ જ મહેનત કરી પણ મેળ ના આવતો હતો...તે પણ બોવ બરાડા પાડતી હતી ..એ કેવા લાગી બોવ જ દુખે છે...મારે નથી મરાવી ગાંડ....પછી મેં વિચાર્યું કે હવે કયક કરવું પડશે એટલે મેં તેલ લગાંડવાનું નકકી કર્યું પછી હું તેલ લ્યા વયો અને તેલ લોડા પર અને ગાંડ માં લગાવી દીધું..હવે મારો લોડો અને તેની ગાંડ ચીકણી થય ગય એટલે મેં પછી સરુવત કરી ..હવે ચિકણા લોડા ને લીધે મારો લોડો ગાંડ માં જવા લાગ્યો..હવે તો હું ધીરે ધીર આખે અખો લોડા અંદર નાખવા માંડયો.....એ તો કાબુ માં રેતી નો હતી.

તે તો 'ઉહહહહહહ આહહહહહ.........આહહહહહ....' જોર જોર થી રાદુ પાડવા માંડીલેખક :- ગુજરાતીસેક્સસ્ટોરી.કોમ

મેં ૨૫ મિનીટ લગી તેની ગાંડ મારી પછી મારું વીર્ય ભી તેની ગાંડ પર રેડી દીધું...........

આ રીતે મોનિકા ની ગાંડ મારવાનું કામ કાજ ચાલુ થાય ગયું	

તમને વાર્તા ગમી હોય તો તમારા મિત્ર ને શેર કરો facebook & whatsapp પર