હેલો મિત્રો કેમ છો ?  ત્યાર છો નવી  વાર્તા માટે
	
મારું નામ મેહુલ છે  દોસ્તો,

હું અમદાબાદ નો છોકરો છુ. મારા પાપા સોસાઇટી ના પ્રમુખ છે.......લોકો અમારી ઇજત કરતા હતા..મારી બાજુ માં ટીના આન્ટી રેય છે...આન્ટી ની ઉમર ૩૧ વરશ ની છે...હવે વાર્તા ની શરુવાત 1 વરશ પહેલા થય છે.

એક વરશ પહેલા ટીના આન્ટી બાજુ માં રહેવા આવ્યા....ટીના આન્ટી નો પતિ દારૂડિયો હતો એટલે બોવ જ દારૂ પીવે ....પણ ટીના આન્ટી ની વાત કરું.......તો ટીના આન્ટી ગોરી ચામડી ના મસ્ત...કોય ચીટકો ભરે તો લાલ લાલ થય જાય તેવા મસ્તીના દેખાતા હતા...દારૂડિયા એ જવાની માં ગાંડ ઠોકી ઠોકી ને મોટી જબર કરી નાખી હતી...આન્ટી ના શરીર ની સાઇજ ૩૬-૩૦-૩૮ હતી...

મોટી ગાંડ ને લીધે ટીના આન્ટી બોવ જ સેક્સી લાગતા હતા... હું તો તેના નામ ના જ મુઠીયા મારતો હતો....તેની ગાંડ તો ખતરનાખ હતી....બૂબ્સ ભી કાતિલ હતા...હવે હું બહાર બાલકની માં ઉભો રવ તે કપડા ધોવા માટે બાલકની માં આવે..એટલે હું તેને દરરોજ જોવ..તે કપડા ધોવે અને હું જોવ...ધણી વાર તો તેની સાડી પણ પલી ગયેલી હોય.........તેની ગલી તો દેખાયાજ કરે અને મારો લોડો બેકાબુ બની જાય......આવું મેં ૭ થી ૮ દિવસ જોયા કર્યો તે ભી મને ક્યારેક જોય જાય પણ કય બોલે ન્ય.

એ સાંજે ચાલવા નીકળે હું ભી ચાલવા જવા લાગ્યો..એક દિવસ તે બરફ લેવા મારે ધરે આવી ..હું તો ખુશ થય ગયો...ત્યારે મારો બેકાબુ લોડો ભી મોટો થય જતો...મેં તેને બરફ ભી આપ્યો અને થોડી વાતચીત ભી કરી....હવે અમે એક બીજા ને ઓળખવા માંડ્યા.......

હવે અમે સાંજે સાથે ચાલવા જતા અને વાતો ભી બોવ કરતા હું ધણી વાર ડબલ મીનીગ વાળી વાતો ભી કરતો પણ તે કય બોલતી ન્ય અને સ્માઈલ આપે મને....

હવે ગુજરાત માં નવરાત્રી ચાલુ થય અને મારા ધર વાળા ને ગામડે જાવા નું થયું કામ માટે....નવરાત્રી એટલે ધૂમધામ થી ઉજવે લોકો....અમારી સોસાઇટી માં ગરબા લેવા નું ચાલુ થયુ..પેલો જ દિવસ હતો...ટીના આન્ટી પણ મસ્ત ગરબા લેય. હું તો તેને જ જોયા કરતો અને તેની ગાંડ અહી થી અહી કય હલાવે......મસ્તી ની લાગે તેની ગાંડ તો ગજબ ની લાગે...ગરબા માં તો બોવ જ મસ્તીની લાગે ગરબા પુરા થયા અમે ધરે જતા રયા...અને મેં ધરે જય ને ટીના આન્ટી ની મોટી ગાંડ ને હલતી યાદ કરી ને મુથ માર્યા...

હવે બીજે દિવસે સાંજે પાછા ગરબા લીધા આજે તો બોવ જ મજા આવી ગરબા લેવા નું અને આજે ગરમી ભી બોવ લાગી હતી..બધા પરસેવા પરસેવા થય ગયા હતા ..ટીના આન્ટી તો પરસેવા થી પલી ગયા હતા....પછી મેં ટીના આન્ટી ને કીધું કે મારા ધરે એ.સી. માં જય ને બેસવી..એ ને ભી બોવ ગરમી થતી હતી એટલે ટીના આન્ટી એ કીધું સારું જયે અમે બને ધરે ગયાતમે સ્ટોરી રીડ કરી રહ્યા છો www.gujaratisexstory.com પર

મેં જય ને તરત જ એ.સી. ચાલુ કરી નાખી અને થોડા ટાઈમ માં આખો રૂમ ઠંડો થય ગયો ..મસ્તીનો રૂમ થય ગયો..પછી અમે બને વાતો કરવા માંડ્યા...પછી મેં બધી વાતો કરી કે મને તમારી ગાંડ બોવ જ ગમે છે હું તમારા નામ ના મુઠીયા રોજ મારું છુ..ટીના આન્ટી બોલી ''અરરરરરર એમમમમમ'

મેં ભી લાંબા ટાઇમ થી સેક્સ નથી કર્યો એવું ટીના આન્ટી એ કહ્યું મને....લેખક :- ગુજરાતીસેક્સસ્ટોરી.કોમ

એમ અમે સેક્સી વાતો ની શરુવત પણ કરી દીધી...હવે વાતો માં મારો લોડો મોટો જબર થય ગયો ..તેને પણ ખબર પડી કે મારો મોટો થય ગયો છે....મેં તેનો હાથ પકડ્યો અને મારા લોડા ણે તેના હાથ મા લેવરાવ્યો. 

ટીના આન્ટી  એ કહ્યું 'મેં લાંબા સમય થી લોડો હાથ માં નથી લીધો' પછી તો ટીના આન્ટી તો મારો લોડો ચૂસવા માંડી ..જનમ થી લોડા ની ભૂખી હોય તેમ મારા લોડા ને ખાવા માંડી.

હું પણ તેની ગાડ માં બાકોસ્યા ભરવા લાગ્યો...ટીના આન્ટી ની સાડી મેં કાઢી નાખી..તે હવે સાવ નાગી થય ગય તે તો મારો લોડો ચૂસવા માં જ લાગી હતી ..હું તેની ગાંડ માં મારા લોડા ની જગ્યા ક્રરવા આગળી નાખવા માંડયો....એક આગળી તો તેની ગાંડ માં જવા લાગી પછી મેં મેં આગળી નાખવા ની સરુવાત કરવા લાગ્યો...

હવે મારો લોડો ગાંડ મારવા માટે ત્યાર થય ગયો...હવે મેં તેને કુતરા ની જેમ 69 પોજીસન પર રાખી ને તેને સુવડાવી ..પછી મારા લોડા ની મસ્તીનો ખેલ ચાલુ કર્યો..મેં મારા લોડા ને ધીરે ધીરે અંદર નાખ્યો..

ટીના આન્ટી બોલી'મને ચોદ જલ્દી ચોદ..મારી ગાંડ મારી મારી ફાડી નાખ'

હવે તો હું પણ બેકાબુ બની ગયો હતો..હું તો હવે જોર જોર થી ચોદવા માંડ્યો...મારો લોડો અંદર બહાર અંદર બહાર થવા લાગ્યો..તે તો હજી અંદર નાખ એવું બોલતી હતી ..હું પણ આખે આખો લોડો નાખી દીધો અમે ૪૫ મિનીટ લગી ચોદયા...........પછી મેં તેની ગાંડ ને વીર્ય થી પલાળી નાખી........

આવું અમારે બાકી ના ૭ નવરાત્રી લગી ચાલયુ....પછી તો અમે તેના ધરે પણ ચોદતા હતા..તે તેના પતિ નો સામે મારો લોડો લેતી હતી મોમાં તેનો પતિ તો પીય ને પડેલો હોય બાજુ માં....

તમને વાર્તા ગમી હોય તો તમારા મિત્ર  ને શેર કરો facebook & whatsapp પર