હેલો મિત્રો કેમ છો ? ત્યાર છો નવી વાર્તા માટે
	
મારું નામ પરિતા છે દોસ્તો,

મારી વાર્તા ની શરુવાત કરું છુ. મારા સાસુજી બીમાર હતા એટલે તેને અહમદાબાદ ની હોસ્પિટલ માં દાખલ કર્યા હતા , મારા સસરા સાંજે તેની પાસે જ રોકાય જતા હતા અને હું સવારે ટીફીન લય ને દવાખાને જતી હતી એમ તો મને ગાંડી ચાલવાનું આવડે છે પણ હોસ્પિટલ ની બાજુ મા પાર્કિંગ ની મગજ મારી હતી સો હું દવાખાને બસ મા જવા નું નકી કર્યું 

હું સવારે બસ સ્ટેશન એ ઉભી રય અને હોસ્પિટલ વાળી બસ માં બેસી ગય ... એ બસ માં કોલેજ જવા માટે નો છોકરા-છોકરી ની ટ્રાફિક બોવ બધી હતી. મારી આગળ એક મોટી ઉમર ના દાદા હતા અને પછળ એક કોલેજ નો છોકરો હતો . બાપા ગડ્ડદી બોવ હતી......

મેં સલવાર કુર્તી પેરી હતી અને ઉચી એડી વાળા ચંપલ પેર્યા હતા. થયું એવું કે એમાં બસ વાળા એ બ્રેક મારી ...તો પાછળ ઉભેલા છોકરાનો લોડો મારી ગાંડ માં અડી ગયો...... 

મેં કોય વિરોધ ના કર્યો એટલે છોકરા ને મજા આવી એટલે તે તો તેનો મોટો થય ગયેલો લોડો મારી ગાંડ માં વધુ આડાડવા લાગ્યો.. મેં તો લોડો ગાંડ માં અડતો એટલે મને મજા આવતી હું તો ગરમ થય ગય .મને તો મજા પડી જતી હતી....... મજા આવે પણ કેમ નય ? લોડો મજા લેવા માટે તો હોય છે.. એમાં થયું એવું કે મેં સલવાર માં પેન્ટી નહોતી પેરી...એટલે મારી ગાંડ સલવાર ની અંદર નાગી હતી

મે ઉચી એડી વાળા સેન્ડલ પહેરા હતા એટલી મારી ગાંડ બહાર અને ઉચી આવતી હતી .......હવે તેનો લોડો બેકાબુ થય ગયો હોય તેવું લાગતું હતું અને મારી ગાંડ ને ભી લોડો જોતો હતો ..પછી તો બસ વાળો બ્રેક મારે એટલે હું ભી મારી ગાંડ ને તેની લોડા પાસે ધકો મારતી અને મજા પડી જતી હતી

હું અને એ છોકરો ગાંડ અને લોડો ટચ કરાવી ને મજા કરતા હતા ............એમાં મારું સ્ટેશન આવી ગયું અને કોલેજ નું ભી સ્ટેશન આવી ગયું ..હું તો ઉતરી બધા સાથે...મેં નીચે ઉતરીને જોયું તો તે છોકરો ગાયબ થય ગયો હું તો હતાશ થય ...મારી પીકી ચોદાવા માટે ઉતાવળી થતી હતી પણ શુ કરું છોકરો કોલેજ જતો રહ્યો ......તમે સ્ટોરી રીડ કરી રહ્યા છો www.gujaratisexstory.com પર

પછી તો મારે હોસ્પિટલ જવું હતું એટલે હું ઓંટો ને શોધવા લાગી એટલા મા પેલો લંડ વાળો છોકરો ગાંડી લય ને આવ્યો અને મને કીધું કે 'ભાભી બેસી જાવ હું તમને મૂકી જાવ છુ'

મે પેલા તો ના પાડી ..પણ છોકરા એ પાછુ કીધું 'ભાભી બેસી જાવ ને તમારે જ્યાં જવું હશે ત્યાં જ મૂકી જાય'લેખક :- ગુજરાતીસેક્સસ્ટોરી.કોમ

છોકરો હતો સેકસી અને મારી ચુથ કુદકા મારતી હતી એટકે હું ના નો પડી સકી . અને હું તેની પાછાળ પગ ઉપર પગ ચડાવી ને બેસી ગય......પછી તેને ખભા પર હાથ રાખી ને બેસી ગય..પછી તેણે ગાંડી નો સ્પીડ વધારી તો મેં મારો હાથ એની કમર પર રાખી દીધો..પછી તો હું તેના લોડા ની દીવાની થય ગય હતી એટલે મેં થોડા સમય પછી તેના લોડા પાસે હાથ લય જતી અને તેનો લોડો ભી મોટો થય ગયો હતો...હું ભી હાથે થી જોતી કે લોડો ક્વડો મોટો છે? 

હવે છોકરો બોલ્યો કે મારું નામ સુનીલ છે પછી મેં ભી મારું નામ પરિતા છે એમ કીધું

સુનીલ બોલ્યો 'ભાભી મારે પરીક્ષા ના પેપર લેવા ના છે મિત્ર ના ધરે થી'

મેં કીધું 'સારું લેતા જવી આપણે પેપર ને'

પછી સુનીલ એ તેની ગાંડી એક બંગ્લા પાસે ઉભી રાખી અને પછી અમે બને અંદર ગયા ...

અંદર એના બે મિત્ર ઉભા હતા તેને જોય ને મને થયું કે આજે મારી ચુથ અને ગાંડ ને આ બને લોડા મલી જાય તો મજા પડી જાય

મેં તો સુનીલ ને ગાંડી માં લોડો પકડી ને ફૂલ સિગ્નલ આપી દીધું હતું.... 

પછી દીપક જે સુનીલ નો મિત્ર હતો તેને મને ધર માં આવા માટે કીધું પણ મને થયું તેના ધારવાલા હશે તો મને સરમ આવી એટલે મેં ના પાદી

પણ દીપક પછી બોલ્યો 'ધરે સુનીલ એક લો છે'

મારી ચુથ તો કુદકા મારવા માંડી .. મને થયું મેળ આવી ગયો હવે તો..પછી અમે ધરમાં ગયા હું સોફા પર બેસી ગય .. સુનીલ મારી બાજુ માં અને દીપક સામે બેસી ગયો

પછી દીપક બોલ્યો 'ભાભી તમે બોવ જ મસ્ત દેખાવ છો'

મેં કીધું એટલે તું મારી પાછળ આવી ને ઉભો રય ગયો

સુનીલ બોલ્યો 'એ તો ત્રાફિક હતી ને એટલે તમને અડી જતો હતો'

ત્યાં દીપક બોલ્યો 'ઠડી માં ગરમી ચડી ગય બસ માં તો'

સુનીળ બોલ્યો 'હા ભાભી મજા આવી ગય બસ માં મારે તે ગરમી પાછી જોતી છે એમ કરી ને તેણે મારા હાથ પર તેનો હાથ મૂકી દીધો'

હું સું બોલું મારી પીકી તો કુદકા માર્તીજ હતી અને આજે તો ગાંડ અને પીકી બને નો સાથે વારો આવે એમ હતો એટલે હું તો ત્યાં સરમાવાનું નાટક કર્યું અને બોલી 'અ........ર.......સું.........બોલ્યો'

પછી સુનીલ એ મને પકડી ને કીધુ 'હવે મારા થી નય રેવાય' એમ કહી ને તેને મને પકડી લીધી

પછી તો સું વાત કવ મજા આવી ગય તે મને કિસી કીસીં કરવા મડયા અને મારી ઉપર સુય ગયો .....દીપક ખબર ન્ય સું કરતો હોય તે તો સોફા ઉપર બેઠો હશે

પછી સુનીલ માથે સુય ને મારા હોઠ પર બટકા ભરવા મડ્યો અને પછી દીપક આવ્યો પાછળ થી અને મારા પગ ચાટવા મડયો મને તો મજા આવતી હતી.... 

હવે મેં દીપક નું પેન્ટ ખોલ્યું અને તેનો લોડો બહાર કાઢ્યો .. પછી તેનો લોડો મેં મોઢા માં લીધો ...તેનો લોડો ચાટી ચાટી ને લાલ કરી નાખ્યો...સુનીલ મારી પાછળ થી મારી સલવાર કાઢવા લાગ્યો મેં પેન્ટી તો પેરી ન્હોતી એટલે હું નાગી થય ગય ... તે પાછલ ચોટી ગયો

હું દીપક નો લોડો મુક્તિ જ ના હતી.....તે ભી મારા વાળ પકડી ને લોડો ચુસવા માટે મજબુર કરતો હતો.....૧૦ મીનીટ લાગી તેનો ચૂસી ચૂસી ને લાલ કરી નાખ્યો પછી થોડો ટીઈમ માં તેનું વીર્ય નીકળી ગયું 

હવે બાકી હતો સુનીલ .....દુનીલ તો મારી મોટી ગાંડ પાછળ પડ્યો હતો .... પછી તે ચાટવા ભી લાગ્યો હતો મને મજા પડી ગય ..... પછી હું તેના પર સુય ગય અને તેના લોડા ને હાથ માં લય ને મારી પીકી માં નાખ્યો અને પછી ધોદા મારવાનું ચાલુ થયું ... એ તો બોવ બળ કરી કરી ને ધોદા મારતો ... હું તી અહ......આહ.........અફ..........ઉફ................... થી બરડા નાખવા માંડ્યો... તે ભી બોલતો આજે મેલ આવી ગયો....ચોડી ચોડી ને પીકી ફાડી નાખ વી છે.

મેં ભી કીધું 'અહહહહહ......ફાડી નાખ આજે.........'

ત્યાં તો મેં કીધું 'મારી ગાંડ કોય મારો ને તે ક્યારની તરસી છે લોડા માટે ........' એટલા માં તો દીપક પાછો રેદી થય ગયો.....સુનીલ કેય 'મારે મારવી છે ગાંડ' એટલે સુનીલ નીચે સુય ગયો .. એની ઉપર તેનો લડ મારી ગાળ માં નાખ્યો અને મારી ઉપર પીકી માં દીપક ધોદા મારવા માંડ્યો.....

સુનીલ બોલ્યો 'ભાભી ગાંડ તો બોવ ટાઇટ છે .... લોડો ભી માન માંન અંદર જાય છે'.....મેં કીધું .....હજી પેલી વાર તેનો વારો આવ્યો છે .....તું તારા લોડા માં બળ કર અંદર ધુસદ આજે તો...

દીપક પીકી માં જોર જોર થી ધાલવા માંડ્યો....એક પીકી માં અને બીજો ગાંડ માં બને લોડા સાથે સાથે ધોદા મારવા લાગ્યા ...હું તો ''અહહહહહ ...ઉહહ્હ્હ....' જોર જોર થી કરવા માંડ્યા

મારી પીકી માંથી તો બે વાર નીકળી ગયું ... પછી તો સુનીલ નો લોડો ભી સાનત થયો અને છેવટે દીપક ભી સાંત થય ગયો........

પછી હું કપડા પેરી ને હોસ્પિટલ પહોચી ગય ............તેના ધરવાળા મુબઈ ગયા હતા તો આવું તો લાંબો ટાઈમ સુધી ચાલ્યું..................

તમને વાર્તા ગમી હોય તો તમારા મિત્ર ને શેર કરો facebook & whatsapp પર