પછી મેં ભાભી નો હાથ પકડી ને મારી નજીક ખેચી લીધી અને તેને કિસ કરવા માંડયો........મેં તેને ૧૫ મિનીટ લાંબી કિસ કરી......અમે બને કિસ માં ખોવાય ગયા....મેં તો તેના હોઠો ને ચૂમી ચૂમી ને ભીના કરી નાખ્યા..........

હવે હું ભાભી ને આખા શરીર પર કિસ કરવા માંડયો........મેં તેની નાભી પર કિસ કરી...તેની ડોક પર કિસ કરી.......હવે મેં તેનું બ્લાઉજ કાઢી નાખ્યું અને ચણીયો પણ કાઢી નાખ્યો.........

હવે ભાભી બ્રા અને પેન્ટી માં હતા........બાપરે બાપ..તેના બોબલા બ્રા ની બહાર આવી ને મને કેતા હોય કે મને ચૂસો એવું લાગતું હતું........તેના બોબલા પણ ફાડુ હતા...હવે મેં તેને ચૂસવા નું ચાલુ કર્યું.......મેં 2૦ મિનીટ લગી તેના બોબલા ને ચૂસ્યા...........હવે તેના બોબલા લાલ થય ગયા હતા....હવે મેં બ્રા ના બટન ખોલી ને બ્રા ને કાઢી નાખી અને હવે ભાભી ખાલી પેન્ટી માં હતી...........

હવે હું મારા બને હાથે થી બોબલા ને દબાવા માંડયો...........એટલા માં ભાભી એ મારો લોડો પેન્ટ માંથી કાઢી ને ચૂસવા લાગી.........

તેણે જેમ જન્મ જન્મ થી લોડો ના જોયો હોય તેમ મારો લોડા ને ચૂસવા માંડી............લેખક :- ગુજરાતીસેક્સસ્ટોરી.કોમ

હવે મારા લોડા માંથી વીર્ય નીકળવાનું હતું પણ મેં ભાભી ને કીધા વગર તેના મોઢા માં જ ઢલવી દીધું.....અને ભાભી પણ બધું વીર્ય દૂધ ની જેમ ચાટી ગયા............

હવે અમે બને એક બીજા ને પકડી ને સુતા રહ્યા.......અમારી વરચે થી હવા જવાની પણ જગ્યા નહતી..........હવે ભાભી બોલ્યા 'મારી પીકી ની વર્ષો ની પ્યાસ તું આજે પૂરી કરી દેજે..........'

પછી હું ઉભો થયો અને ભાભી ની પેન્ટી નીચે ઉતારી અને તેને ચાટવા માંડયો...........તેની પીકી ભીની ભીની મસ્તીની થય ગય હતી.......અને તેનો સ્વાદ સું મસ્ત લાગતો હતો...........જોરદાર......મજા આવી ગય.........

હવે મારો લોડો ભાભી ની પીકી માં જટકા સાથે નાખ્યો......મને તો જેવો મારો લોડો તેની પીકી માં ગયો બોવ જ મજા આવી ગય.......

ભાભી બોલ્યા ' આજે મારી પ્યાસ તારા લોડા થી પૂરી થય જશે......... 'તમે સ્ટોરી રીડ કરી રહ્યા છો www.gujaratisexstory.com પર

હવે મારો લોડો અંદર બહાર અંદર બહાર થતો હતો.......હવે જેવો મારો લોડો અંદર ગયો એટલા માં દરવાજો નો બેલ વાગ્યો અને ભાભી નો અવાજ હતો.........હવે હું તો ફટાફટ કપડા લય ને રૂમ જાય ને સુય ગયો અને ભાભી કપડા સરખા કરી ને દરવાજો ખોલવા ગય.........

હવે અમારો સેક્સ નો પોગ્રામ વરચે અટકી ગયો.........પણ હું પણ ખેલાડી હતો...સાંજે જમવા ના સમયે મેં ખાવા માં સુવા ની ટીકડી  નાખી દીધી અને બધા એ જેવું કાધુ તેવા જ સુવા જતા રહ્યા....હું ભાભી ને બોલાવા ગયો

મેં ત્યાં જય ને કીધું કે 'ભાભી તમને મારી બેન બોલાવે છે તેને તમારું કામ છે...'

ભાભી બોલ્યા 'હું ૫ મિનીટ માં આવું...'

હું હવે કપડા કાઢી ને રૂમ માં સુય ગયો.....હવે ભાભી કપડા વગર નાગા રૂમ આવ્યા અને અમે બોવ જ ચોદયા.આખી રાત છોદયા જ કર્યા......મારું વીર્ય ૪ થી ૫ વાર નીકળી ગયુ........

આમ મેં ભાભી ની પ્યાસ પૂરી કરી..........
 
તમને વાર્તા ગમી હોય તો તમારા મિત્ર  ને શેર કરો facebook & whatsapp પર