હેલો મિત્રો કેમ છો ? ત્યાર છો નવી વાર્તા માટે
	
મારું નામ પીન્ટુ છે દોસ્તો,

મારી ઉમર ૨૪ વર્ષ ની છે.......હું સેક્સ નો બોવ જ ભૂખ્યો......પછી મારે રુપયા મળે અને સેક્સ મળે તેવું મારે કયક કરવું હતું........એટલે મેં એક ડેટિંગ સાઇટ પર રજીસ્ટર થયો અને પોસ્ટ કરી કે જે છોકરી ને ચોદવાનો પૂરો લાભ લેવો હોય તો મને કોન્ટેક કરો 

આમ મને ચોદવાની સાથે રૂપયા પણ મળી જતા...મારી વાર્તા માં એક ૨૯ વર્ષ ની કીન્જુ નામ ની છોકરી અને એક ૩૧ વર્ષ ની મીના નામ ની છોકરી ...હવે પછી કીન્જુ નો મેસેજ આવ્યો....

પછી તેણે મારી સાથે લાંબો ટાઇમ લગી તેની વાત કરી...પછી તેણે મને દિલ્હી આવા કહ્યું મેં પછી તેની સાથે ચોદવાનો ભાવ નકકી કર્યો...

પછી મેં તેને મારો મોબાઇલ નમ્બર આપ્યો...પછી તેની સાથે વાત કરી....મેં પૂછ્યું 'ક્યાં અને કેટલા વાગે આવા નું છે?'

તેણે મને ટાઇમ અને સરનામું આપ્યું............મેં તેને એક કોડ આપ્યો હું આવું ત્યારે મને પૂછવાનું કોનું કામ છે ? તમે સ્ટોરી રીડ કરી રહ્યા છો www.gujaratisexstory.com પર

હું બોલીશ 'ટી.વી. રીપેરીંગ નું છે.........'

પછી મેં નકકી કરેલા ટાઇમ એ ત્યાં પહોચી ગયો...અને કોડ પણ વેરીફાઈ કરવા નો હતો.........'લેખક :- ગુજરાતીસેક્સસ્ટોરી.કોમ

હવે મેં ડોર નો બેલ વગાડ્યો........અંદર થી એક છોકરી આવી અને કોડ મુજબ મને પૂછ્યું 'કોનું કામ છે ?'

મેં કીધું 'ટી.વી. રીપેરીંગ નું છે..'

પછી તેણે મને અંદર બેડરૂમ માં લય ગય.....મને થયું કીન્જુ છે....તે દેખાવ માં ભરાવદાર......મોટા બોબલા અને મોટી ગાડ પણ તેણે સરીર સારું મેન્ટેન કરેલુ હતું.........મને મોટા બોબલા વાળી છોકરી બોવ ગમે તેની સાઇજ ૩૮ ૩૦ ૩૮ ની હતી...તેના કુલા તો લાજવાબ હતા..........

પછી મેં કીધું તમારું નામ સું છે ??

તેણે કીધું 'મીના છે..'

મેં કેધુ 'કીન્જુ ક્યાં છે ? '

મીના એ કીધું 'તે હમણાં આવે છે..'

પછી મીના મારી બાજુ માં આવી ને કીધું 'ત્યાં સુંધી તું મારી સાથે સેક્સ કર...હું તને તારે જે જોતું હશે તે તને આપી દ્ય્સ'

પછી મેં મીના ને બાજુ માંથી ઉપાડી ને મારા પગ પર લય લીધી.પછી હું તેને કિસ કરવા માડયો.........મેં તેને 9 મિનીટ લાંબી કિસ કરી....પછી તો તે પણ મને કિસ ઉપર કિસ કરવા મડી....હવે મીના ના બોબલા તો માનો જન્ત હોય ...બોવ જ મોટા અને મસ્ત ગોરા ગોરા....મેં તેનું ટોપ ઉતાર્યું એણે બ્રા ન્હોતીન પેરી...પછી હું તેના બોબલા ને ચાટવા માંડયો.......હું તો બટકું ભી ભરી જતો હતો...તે બોલતી 'ઓય માંડી.........બટકું ભરી ગયો'

મેં તો ચાટી ચાટી ને તેના મોટા બોબલા ને લાલ ટમાટર જેવા કરી નાખ્યા...............પછી મેં તેને સાવ નાગી કરી નાખી અને તેની વાળ વાળી પીકી ને ચાટવા માંડયો...તે બોલતી હતી 'બોવ જ મજા આવે છે પીકી ચટાવાની....' 

એટલા માં કીન્જુ નો ફોન આવ્યો 'પીન્ટુ આવી ગયો ? '

મીના એ કીધું 'હા તું ક્યાં છો?' 

કીન્જુ બોલી 'હું દરવાજે ઉભી છુ તું ખોલવા આવ'...........

પછી મીના નાગી જ દરવાજો ખોલવા ગય.....

હવે કીન્જુ ની એન્ટ્રી થય ...તે એકદમ સ્લીમ.....ગોરી..મોટા મોટા કુલા.........તેની સાઈજ ૩૦-૨૮-૩૮......તે તો પટાકો લગતી હતી.

કીન્જુ બોલી 'તમે મારી વગરજ ચાલુ થય ગયા...વેઇટ પણ ના કર્યો....... '

મીના બોલી કે 'અમે વેઇટ જ કરતા હતા....પણ હમણાં જ ચાલુ કર્યું '

પછી કીન્જુ ને મેં તરત જ કિસ કરવા માંડયો........મેં તો તેની જીબ ને પણ બટકું ભરી ગયો........પછી મેં કીન્જુ ને સુવડાવી દીધી અને તેની પીકી ને ચાટવા માંડયો........હવે મીના ગરમ થય ગય એટલે મેં તેને સુવડાવી તેના ઉપર સુય ગયો અને મારા મોઢા પાસે કીન્જુ ને સુવડાવી તેની પીકી ને સાથે સાથે ચાટ તો હતો......

હવે મીના ની પીકી માં મારો લોડો જટકા સાથે નાખ્યો તે પણ બોલી 'આહહહ ઉહહહ જલસા પડી ગયા' મેં તેને ૩૫ મિનીટ લાગી મારો લોડો અંદર બહાર અંદર બહાર કરતો રહ્યો.આમ તેની ચુથ ને મે માનો ફાડી નાખી હોય તેમ તે બરાડા પાડતી હતી

હવે મીના લાલ ચોળ થય ગય અને 2 મિનીટ પછી તેની પીકી માં થી પાણી નીકળી ગયું..........

હવે  કીન્જુ નો વારો ચાલુ કર્યો....કીન્જુ ની ગાડ લાજવાબ હતી એટલે મારે તેને મારવી હતી તેની ગાડ મારવા ની જે મને મજા આવી તે આજ સુધી ક્યારેય મને નથી આવયો......

મેં તેની ગાડ બોવ જ મસ્ત રીતે મારી........બોવ મજા આવી....તે પણ રાડું પાડતી હતી....આજે તો મારી ગાડ ફાડી નાખશે આ છોકરો,....

પછી થોડો ટાઈમ પછી કીન્જુ બોલી તું મને કોન્ડમ વગર ચોદને...મારે માં બનવું છે.........

મેં કીધું 'ના હું ક્યારે ય કોન્ડમ વગર નથી ચોદતો....'

કીન્જુ બોલી 'પ્લીજ હું તને ડબલ રુપયા આપીસ અને મને કોય રોગ નથી...મેં મારા પતિ સિવાય બીજો લોડો તારો જ લીધો છે'

પછી હું તેની વાત માની ને કોન્ડમ વગર તેની પીકી માં મારો નાગો લોડો અંદર બહાર નાખવા માંડયો............... 

કોન્ડમ વગર ચોદવાની મજા જ અલગ છે......શું મજા આવે તેની વાત પૂછો માં.....................

પછી ૨૦ મિનીટ પછી તેણે પાણી છોડ્યું અને 2 મિનીટ મારું પણ વીર્ય નીકળી ગયું અને મેં તેની પીકી માં રેડી દીધું....

આવી રીતે હું તેના ધરે એક મહીના લગી ગયો અને બનેને વારાફરથી ચોદતો હતો.........

તમને વાર્તા ગમી હોય તો તમારા મિત્ર ને શેર કરો facebook & whatsapp પર