હેલો મિત્રો કેમ છો ? ત્યાર છો નવી વાર્તા માટે
	
મારું નામ રીન્કલ છે દોસ્તો,

મારી વાત કરું તો હું ૨૬ વર્ષ ની છોકરી છુ.....મારી આખ ભૂરી અને ગોરું શરીર છે...મારા બોબલા દબાવી દબાવી ને મોટા કરી નાખ્યા હતા અને ગાડ બધા છોકરા એ મારી મારી ને મોટી ભમ્ભા જેવી કરી નાખી હતી....હવે મેં કોલેજ શરું થય ત્યારથી આજ સુધી મેં ધાણા બધા સાથે ચોદાણી છુ....તેમાં થી મને બે છોકરા સાથે ચોદાવા નું બોવ જ ગમતું હતું....એક નું નામ ધવલ હતું અને બીજા નું નામ હરેશ હતું.....ધવલ નો લોડો બોવ જ લાંબો હતો અને હરેશ નો લોડો બોવ જ જાડો હતો.......એટલે બને સાથે ચોદાવા ની બોવ જ મજા આવતી હતી....

હવે હું ધવલ સાથે સવાર માં ચોદાવતી હતી અને હરેશ સાથે રાતે ચોદાતી હતી...........આમ હું સેક્સ નો ભરપુર આનદ ઉપાડતી હતી.....સવારમાં લાંબો લોડો અને સાંજે જાડો લોડો........બનને લોડા ને પ્રેમ કરતી હતી........હું બને લોડા ની દીવાની થય ગય હતી.....

હવે એક દિવસ સાંજ નો સમય હતો ત્યાં દરવાજા નો બેલ વાગ્યો મને થયું હરેશ જલ્દી આવી ગયો આજે ...એટલે હું રસોડા માં થી દરવાજો ખોલવા ગય....દરવાજો ખોલ્યો તો ત્યાં ધવલ હતો....ધવલ એ આજે બોવ જ દારૂ પીધેલો હતો...અને સેક્સ કરવા ના મુડ માં હતો....હું તો ડરી ગય કે હરેશ આવી જશે તો સું થશે ??

ધવલ મને કિસ કરવા માંડયો...દરવાજો પણ બંધ ના હતો.........ધવલ એ દારૂ બોવ જ પીધો હતો એટલે હું તેને કય કહી ભી ના સકું.....

તેણે મારા કપડા કાઢવાનું કહ્યું.પછી મેં મારું ટોપ ઉતારયુ.તેણે મને પકડી ને મારી બ્રા અને પેન્ટી કાઢી નાખી ..........તમે સ્ટોરી રીડ કરી રહ્યા છો www.gujaratisexstory.com પર

હવે હું સોફા પર સાવ નાગી હતી....ધવલ એ મારા બોબલા દબાવી દબાવી મારા બોબલા ને સફરજન જેવા લાલ કરી નાખ્યા.....૧૦ મિનીટ તેણે બોબલા દબાવ્યા...

પછી તેણે તેનો લોડો કાઢ્યો અને મારા હાથ માં આપી દીધો..હું તેના મોટા લોડા ની તો દીવાની હતી.......જેવા મોટો લોડો હાથ માં આવ્યો તેવી જ હું બધું ભૂલી ને તેને ચૂસવા લાગી...તેના મોટા લોડા ને મારા મોઢાં માં લય ને હું ઉફળતા પાણી ની જેમ ગરમ થય ગય.....પછી મેં તો તેના લોડા ને આખે અખો મારા મોઢા માં સમાવી લીધો............

એટલા માં હરેશ બોલ્યો'અરે રડી .......મારા લોડા થી તું ધરાણી ન હતી કે બીજા નો લે સો........'

હું તો સાભળી ને ઠડી બરફ જેવી થય ગય....ધવલ એ દારૂ પીધો હતો એટલે તે તેની સાથે બાધવા માટે ગયો....તે એક બીજા સાથે બાધવા માંડયા....

પછી બને ને બાંધતા રોકવા માટે મેં રાડ પાદી અને બોલી 'શા માટે લડો છો ...........? મારી પીકી છે જેટલા અને જેની સાથે ચોદાવું હોય તેની સાથે ચોદાવું........તમને ગમે તો ચોદો નય તો વ્ય જાવ...અને યાદ રાખજો પછીતમે મને ચોદવા માટે તડપસો......'  

હરેશ બોલ્યો 'પણ બને કય રીતે ચોદસું...?'

મેં કીધું 'ધવલ નો લોડો લાંબો છે એટલે મારી પીકી ચોદવા નો હક ધવલ નો અને હરેશ નો લોડો જાડો અને મજબુત છે એટલે મારી મોટી ગાડ મારવાનો હક હરેશ નો'

પછી એ બને માની ગયા.....હવે મજા લેવા નું સરું થયું.............ધવલ અને હરેશ બને લોડા લય ને મારી સામે ઉભા રય ગયા....પેલા મેં ધવલ નો લોડો મોઢાં માં લય ને ચૂસવા માંડી અને હરેશ નો લોડો હાથે થી હલાવા માંડી..૫ મિનીટ પછી મેં હરેશ નો લોડો મોઢાં માં લય ચૂસવા માંડી અને ધવલ નો લોડો હલાવા માંડી...........

હવે ધવલ ને નીચે સુવડાવ્યો .....અને તેની ઉપર હું બેસી ગય....મેં મારા હાથે થી તેનો લોડો મારી પીકી માં નાખ્યો અને ઉપર નીચે થવા માંડી.....એટલા માં હરેશ તેનો જાડો લોડા મારી ગાડ માં જટકા સાથે ભરવી દીધો.....હું રાડમરાડ પાડવા માંડી 'ઓય......ઉહહહ..આહહહહ..અલા..ઉઉઉઉઉઉહહહહહહહહ'

મને લોડા ને એક સાથે અંદર બહાર થતાં હતા....મને તો જન્ત જેવી મજા આવતી હતી......મારું તો પાણી બે વાર નીકળી ગયું............આવું અમે ૨૫ મિનીટ લાગી ચાલ્યું.......પછી ધવળ નું વીર્ય નીકળી ગયું એટલે ને ઉભો થય ગયો..પણ હરેશ હજી ફૂલ જોસ માં મારી ગાડ ફાડતો હતો......તેણે બોજ જ મજા મને કરવી....તે બોલતો 'રંડી આજે તો તારી ગાડ ફાડી જ નાખું......'

તે થાકતો જ ના હતો........પછી ૧૦ મિનીટ પછી તેનું પણ કામ પૂરું થયું'લેખક :- ગુજરાતીસેક્સસ્ટોરી.કોમ

આ રીતે હવે હું જયારે પણ સેક્સ કરતી ત્યારે બે લોડા સાથે જ લેતીં હતી.........  

તમને વાર્તા ગમી હોય તો તમારા મિત્ર ને શેર કરો facebook & whatsapp પર