હવે પૂનમે બોબલા ચૂસી ચૂસી ને ભૂરી ના બોબલા લાલ કરી નાખ્યા............ભૂરી રાડો પાડે 'આહહહહ માય બુબ્સ સો પેઇન...........'

પછી ભૂરી એ પુનમ ના કપડા કાઢી નાખ્યા અને નાગી કરી નાખી.....હવે પૂનમ ને બેડ પર સુવડાવી.......અને ભૂરી પૂનમ ના બોબલા ને ચૂસવા માંડી.......ભૂરી એ પૂનમ ના બોબલા દબી દબી ને ગરમ કરી નાખી

હવે ભૂરી પૂનમ ની પીકી ને ચાટવા માંડી............પૂનમ પણ રાડુ પાડે.'આહહહ મજા આવે છે.ઉહહહહહ'

હવે મજા ત્યારે આવી કે ભૂરી એ એના બેગ માં થી લાબો અને જાડો લોડો કાઢ્યો................એકદમ રીઅલ લોડો કાઢ્યો........તે લોડા માં વાળ પણ હતા....એડમ રીઅલ જ લાગે......

તે લોડા ને પૂનમ ના મોઢાં માં નાખ્યો...પૂનમ તેને મારા લોડા ની જેમ ચાટવા માંડી ..તે લોડો રબર નો હશે એટલે તેને આખે આખો  મોઢા માં સમાવી લીધો........

હું કેમેરા માં બેઠો બેઠો જોયા કરું....અને હું પણ મુઠીયા મારવા લાગ્યો....એકદમ બ્લુ ફિલ્મ જેવા સીન હતો ત્યાં.............

હવે ભૂરી તે મોટા લોડા ને પીકી માં નાખવાનું સરુવાત કરી.....હવે જેમ લોડો અંદર જાય તેમ પુનમ બધડાસ્ટી બોલાવે...ઓયમાડી.કોય તો બચાવો......................

ભૂરી હવે જોર જોર થી મારી પૂનમ ની પીકી માં લોડો નાખવા માંડી.............આવું ૨૦ મિનીટ લગી કર્યું ......પછી પૂનમ નું પાણી નીકળી ગયું..........અને ભૂરી નું પણ પાણી તેની પીકી માં લોડો નાખી ને કાઢી નાખ્યું......

હવે બને નાવામાટે વ્ય ગય...પછી પૂનમ એ ભૂરી માટે ચા બનાવી અને બને એ ચા પીધી પછી લાંબો ટાઇમ સુધી તે બને એ વાતો કરી અને પછી ભૂરી વ્ય ગય,,,,,,,,,,,,,,,,

આવું તો ૧૨ દિવસ સુધી ચાલ્યું ભૂરી આવે ......પૂનમ અને ભૂરી સેકસ કરે...હું કેમેરા માં જોય ને મુઠીયા મારું......તમે સ્ટોરી રીડ કરી રહ્યા છો www.gujaratisexstory.com પર

હવે એક દિવસ જેવી ભૂરી આવી એવું મેં કેમેરા માં જોયું એટલે ૧૦ મિનીટ માં હું ધરે પહોચી ગયો...મારી પાસે બીજી ચાવી હતી....હું અંદર ગયો ત્યાં તો તે બને નાગા હતા અને બેડ પર સેક્સ કરતા હતા....

મેં કીધુ 'પુનમ આ સું કરે છો ........?' 'લેખક :- ગુજરાતીસેક્સસ્ટોરી.કોમ

ભૂરી તો કપડા પેરવા માડી ... પૂનમ બોલી 'બાજુ ના ફ્લેટ માં રેય છે....હું નવો ટેસ્ટ કરતી હતી.......'

મેં કીધું ક્યારનું ચાલે છે આ બધું 'તે બોલી આજે પેલી વાર સેક્સ કર્યું.'

મેં કીધું 'હું ૧૧ દિવસ થી તમને કેમેરા માં જોય ને મુઠીયા મારું છુ....મેં આવું કીધું કેમ કે મારે પણ ભૂરી ને ચોદવી હતી,...કેમ ના કવ હું ભૂરી ના બોબલા હતા મોટા મોટા'

પછી ભૂરી એ બધા કપડા પાછા કાઢી   નાખ્યા.હવે મેં એકલા એ કપડા પેર્યા હતા..પછી મેં પણ કપડા કાઢી નાખ્યા........

હવે અમે બધા નાગા થય ગયા..........પછી પુનમ બોલી 'કોણ પેલા લોડો મોઢા માં લેશે.........?'

એમ કરી ને ભૂરી અને પૂનમ બને મારા લોડા પાસે દોડી...........

હવે પૂનમ મારો લોડો તેના મોઢા માં લય ને ચાટવા મડી...ભૂરી મારા બે ગોટયા સાથે રમવા માડી..........૫ મિનીટ પછી ભૂરી મારો લોડો મોઢા માં લય ને હલાવા માંડી............

હવે મેં ભૂરી ને ઉચકી લીધી અને બેડ પર લય ગયો...બેડ પર જય ને ભૂરી ના બોબલા ને પપી ભરવા માડ્યો....તેની નીપલ ને બટકા ભરવા માડયો........તેના બોબલા લાલ લાલ થય ગયા.........મેં મારો લોડો ભૂરી ના બે બોબલા વરચે નાખી ને બહાર કાઢવા મડયો.............

મને તો બોવ જ મજા આવતી હતી....હવે ભૂરી ની પીકી માં મારો લોડો નાખવા માટે જટકા સાથે આખે આખો નાખી દીધો.........

તે રાડો પાડતી હતી'મમાં.....ઓહહહહ માય ગોડ.........ઉહહહહ...............આહહહહ'

આ રીતે હું તેની પીકી માં મારો લોડો નાખું.............ભૂરી તેના હાથ માં રબર નો લોડો લય ને પૂનમ ની પીકી માં નાખે..........

આમ અમે ૩૫ મિનીટ લગી ચોદયા.........પછી ભૂરી નું પાણી નીકળી ગયું........હવે મેં પૂનમ ની પીકી માં ચોદવાનું ચાલુ કર્યું થોડો ટાઇમ પછી પૂનમ નું પાણી પણ નીકળી ગયું

પછી ભૂરી ને પકડી અને તેની ગાડ મારવા ની ચાલુ કરી..૫ મિનીટ પછી મારું વીર્ય નીકળ્યું એટલે મેં ભૂરી ના મોઢા પર રેડ્યું તેણે તો મારો લોડો ચાટીને બધું વીર્ય પીય ગય..............

પછી રાતે પૂનમ બોલી'તમે તો ગેર છોકરી સાથે સેક્સ કર્યું..........હવે મારે પણ ગેર મરત સાથે સેક્સ કરવું છે.'

મેં કીધું 'કય ન્ય તારું પણ સેટિંગ કરી નાખ્સું...........'

આગળ ની વાર્તા માટે બીજા ભાગ માં જુવો

તમને વાર્તા ગમી હોય તો તમારા મિત્ર  ને શેર કરો facebook & whatsapp