હેલો મિત્રો કેમ છો ?  ત્યાર છો નવી  વાર્તા માટે
	
મારું નામ અમિત છે દોસ્તો, હું તમને મારી કોલેજ ની વાર્તા કરું છુ...હું ત્યારે ૨૦ વર્ષ નો હતો.......તમને ખબરજ હશે ને કે આ ઉમરે સાલી ચોદવા ની એવી ચળ ઉપડે ને એની વાત પૂછોમા

મારી બાજુ ના ધરે એટલે કે પડોસ મા કાકા,કાકી અને તેની છોકરી રહે છે...હવે કાકા મોટા ભાગે ધરે હોય જ ન્ય ....કેમ કે કાકા ટ્રક ડાઇવર હતા....

હવે એક દિવસ હું ધરે એકલો હતો અને કાકી મારે ધરે દૂધ લેવા આવ્યા.....તેના ધરે મેમાન આવ્યા હશે એટલે ચા બનાવા

કાકી આવી ને મને કીધું 'અમિત મને થોડુ દૂધ આપને........મારી ધરે મેમાન આવ્યા છે....'

મેં કીધું 'કાકી હમણાજ લય આવું છુ...' પછી મેં બધે બધું દૂધ કાકી ને આપી દીધુ.....કાકી એ સાડી પહેરી હતી...તે મસ્તીનો માલ લાગતી હતી...કેમ કે તેની ગાંડ મોટી મોટી અને બોબ્લા તો માનો તરબૂચ જેવા લાગતા હતા

પછી કાકી જતા રહ્યા પણ મારો લોડો તો મોટો ને મોટો જ રહેતો હતો..નાનો થવા નું નામ જ લેતો ના હતો....પછી મેં કાકી ની ગાંડ યાદ કરી ને મુઠીયા મારી ને મારા લોડા ને સાંત કર્યો.....

હવે કાકી નું ધર મારી બાજુ નું હતું..........હવે મારા બેડરૂમ મા થી કાકી નું બાથરૂમ દેખાય પણ કાચ ને લીધે અંદર નું કય ના દેખાય....પછી મેં પ્લાન બનાવ્યો કે એ કાચ તોડી નાખું.........પછી મેં પથર ફેકી ને કાચ ફોડી નાખ્યો..કાકી ને થયું કે બિલાડી ને લીધે કાચ તૂટી ગયો છે......

હવે હું સવારે અને સાંજે બાથરૂમ સામે મારી નજર રાખી ને બેસી જતો...હવે એક દિવસ સવાર મા વેલો કાકી નાહવા માટે આવ્યા અને મને ખબર પડી ગય...મારી પાસે દૂરબીન પણ હતું..........એટલે હું તે કબાટ માથી લયા વી બારી પાસે બેસી ગયો......હવે કાકી નો નાગો શો ચાલુ થયો....

કાકી બાથરૂમ મા આવ્યા બધા કપડા કાઢવા માંડ્યા..હવે કાકી ખાલી પેન્ટી મા હતા...કાકી સુ લાગતા  હતા એકદમ કયામત .....તેના મોટા બોબ્લા ..મને તો બટકું ભરવાનું મન થતું હતું..હવે મજેદાર એ વાત છે કે કાકી તેના બોબ્લા દબાવા માંડ્યા અને જેમ ચોદવા ની ફૂળ ચલ ઉપડી હોય તેમ જોર જોર થી બોબ્લા ને દબાવા માંડી...તેના બોબ્લા લાલ લાલ થય ગયા...અને મારો લોડો તો મોટો જબર થય ગયો...

હવે કાકી એ ધીરે ધીરે પેન્ટી ઉતારી .....કાકી ની પીકી એકદમ ક્લીન વાળ વગર ની હતી...હવે સરુવાત મા એક અને પછી બે આગળી અંદર નાખવા માંડી.....જોવા પરથી એવું લાગતું હતું કે કાકી લાંબા ટાઇમ થી ચોદયા નથીં....

હવે એજ દિવસે સાંજે વરસાદ બોવ હતો એટલે કાકી મારા ધરે આવ્યા અને તે બોવ બીતા હતા કે વરસાદ વધારે નો આવે...પછી મારા મમી એ મને તેના ધરે સુવા જવા નું કીધું....હું તો બોવ જ ખુશ થય ગયો...

હવે હું , કાકી અને એની ૧ વર્ષ ની છોકરી મુવી જોતા હતા...એટલા મા તેની છોકરી રડવા લાગી....ભૂખી થય હશે એટલે....હવે કાકી તેનું બ્લાવુજ નું બટન ખોલી ને નાની છોકરી ને દૂધ પિવડા વા માંડી..હું તેના મોટા બોબ્લા સામે જ જોતો હતો....

હવે કાકી ને ખબર પડી ગય એટલે તેણે મારી સામું જોયું..હું પણ તરતજ મુવી જોવા માંડયો ..આવું 3 વાર થયું...પછી છોકરી સુય ગય..........

હવે ભાભી મારી બાજુ મા આવી ને બેસી ગયા અને મુવી જોવા માંડ્યા....કાકી મને પૂછ્યું 'અમિત તું ક્યાર નો સુ જોતો હતો ?????'

મેં કીધું 'તમારી છોકરી કેમ દૂધ પીવે છે તે જોતો હતો'...... 
 
કાકી બોલ્યા 'પાકું ને ??? બીજું કાય નહોતો જોતો ???'

મેં કીધું 'બીજું દેખાડો તો મને કોય વાધો નથી જોવા મા....'

પછી કાકી ને જેમ ચોદાવું હોય તેમ મારી સામે બોબ્લા ખુલા કરી ને બેસી ગયા અને બોલ્યા 'કેમ બેઠો છો ? તારે ચૂસવા નથી ????'

હવે હું થોડો કાબુ મા રવ ....મેં કાકી ના બોબ્લા ચૂસી ચૂસી ને લાલ કરી નાખ્યા,,,,હવે તો હું તેના બોબ્લા ને બટકા ભરવા માંડયો....કાકી તો રાડો પાડવા માંડ્યા ઉહહહહ આહહહ.............

હવે કાકી પણ કાય ઓછા ના હતા....તે પણ મારો લોડો કાઢ્યો...અને બોલ્યા 'ઓય માંડી એટલો મોટો લોડો...........આજે તો મજા પડી જશે.....' પછી કાકી મારો લોડો ચાટવા માડય..............

હવે મારો લોડો પીકી મા જવા માટે રેડી હતો...એટલે મેં કાકી નાગી કરી....ત્યાં તો કાકી બોલ્યા 'મારી ગાંડ હજુ કોય એ નથી મારી....તું મારી ગાંડ માર'

પછી મેં કાકી ને ડોગી સ્ટાઇલ મા રાખી ને મારો લોડો તેની ગાંડ મા અંદર બહાર કરવા લાગ્યો....

કાકી પણ 'આહહહહ..ઉહહ્હ્હ મારી ગાડ ફાડી નાખશે આજે તો આ છોકરો.........'

આમ  અમે ૪૫ મિનીટ લાગી ચોદયા.....હવે મારા લોડા એ જવાબ દય દીધો અને મેં બધું વીર્ય કાકી ના મોમાં રેડી દીધું.......

આવું ચોદવા નું તો અમારું ચાલુજ રેતુ હતું..........    

તમને વાર્તા ગમી હોય તો તમારા મિત્ર  ને શેર કરો facebook & whatsapp પર