હેલો મિત્રો કેમ છો ?  ત્યાર છો નવી  વાર્તા માટે
	
મારું નામ દિવ્યેશ છે દોસ્તો, હું ૨૫ વર્ષ નો છુ મારે ડેરી છે......હવે રોજ કેટલી છોકરી,ભાભી અને કાકી ઓ દુકાને જુદી જુદી વસ્તુ ઓ લેવા આવતા હતા..હવે તેમાં એક મસ્તી ના ભાભી આવતા હતા.......તે ભાભી જોરદાર પરી જેવા લગતા હતા.....એકદમ ગોરા.........હાઇટ માં ઉચા....મસ્ત બાન્ધા ના...........સિલ્કી વાળ........

એ આવે એટલે હું તેની સામે જ જોયા કરતો હતો ,,,,,,,,ભાભી મને ધણી વખત કેય 'સું જોવે છો.???............'

એમ મેં 2 મહીના લગી તેને લાઈન મારી....પણ કાય મેળ આવતો ના હતો,,,,,,,,હવે એક દિવસ ભાભી આવ્યા એટલે મેં તેને કીધું 'ભાભી તમે  આજે બોવ જ મસ્ત લાગો છો,,,,,,,,,,' 

ભાભી મારી સામે જોય ને હસવા માંડ્યા..........હું પણ તેની સામે હસવા માંડ્યો,,,,,,,,,,,હવે અમે થોડી થોડી વાતો કરવા માંડયા........

પછી તેણે મને કીધું કે તેના ધર માં સાસુ અને પોતે એમ બે રેતા હતા.....એનો પતિ મિલેટ્રી માં હતો એટલે તે ૬ મહિના પછી આવે ,,,,,,,,

આમ અમારી વાતો વધતી ગય........એક વખત તો મેં હિમત કરી ને પૂછી લીધું........ભાભી તમારી સાથે ભાઈ એ સેક્સ કેમ કરે...........????

પછી ભાભી બોલી.........'તારો ભાઈ મિલેટ્રી માંથી આવે અને જયારે અમે બને સેક્સ કરી એ ત્યારે તે વાઇલડ સેક્સ કરે તે રોમાન્સ બિલકુલ ના કરે....મને વાઇલડ સેક્સ ગમે જ ન્ય........અને ૬ મહિના તો સેક્સ વગર કાઢવા પડે મારે.......'

મને ખબર પડી કે ભાભી ને પણ સેકસ કરવા ની ચળ પૂરે પૂરી છે,,,,,,,,,,,,,,,હવે મેં ભાભી નો હાથ પકડ્યો અને તેના પર કિસ કરી લીધું....

હવે ભાભી ને પણ કિસ કરવી હતી પણ દુકાને બધા આવતા હોય......પછી મેં ભાભી ને મારા ગોડાઉન માં મોકલી અને હું દુકાન બંધ કરી ને ગોડાઉન માં ગયો....

હવે ગોડાઉન માં કોય ના હોય..મેં ગોડાઉન ને અંદર થી લોક મારી દીધો..........અને પછી ભાભી ને જોર થી પકડી લીધી........હવે તેના હોઠે કિસ કરવા ની સરુવાત કરી............તેને પણ કિસ કરવા નું બોવ જ મન થાતું હતું

ભાભી બોલતી હતી'આજે તું મારી પીકી ને ચોદી ચોદી ને તેની પ્યાસ પૂરી કરી નાખજે........' લેખક :- ગુજરાતીસેક્સસ્ટોરી.કોમ 

હું બોલ્યો 'આજે હું તમારી પ્યાસ પૂરી કરીને જ રહી....... 'પછી મેં તેના કપડા કાઢી નાખ્યા..ભાભી એ બ્રા નહોતી પહેરેલી..હવે મેં તેની પેન્ટી પણ કાઢી નાખી.........

હવે હું તેના બોબલા ને કિસ કરવા માંડયો....પછી તેની કમર પર કિસ કરી......તેના પગ પર કીસ્સ કરી...તેના ગળે કિસ કરી,,,,,,,,,એના સરીર ના એક એક પાર્ટ પર મેં કિસ કરી.................

પછી મેં તેના બોબલા ને ચૂસવા માંડ્યો......ભાભી બોલતી 'આજે મારા બોબલા ને ચૂસવા વાળો મળ્યો........'તમે સ્ટોરી રીડ કરી રહ્યા છો www.gujaratisexstory.com પર

પછી ભાભી મારો લોડો કાઢ્યો અને હાથ માં પકડ્યો અને બોલી  'વાઉવ........તારો લોડો તો લાંબો અને ગુલાબી છે......મારા પતિ નો લોડો કાળો છે.......જોવો ભી ના ગમે તેવો.......'

હવે ભાભી મારો લોડો બરફના ગોળા ની જેમ ચાટવા માંડી.............તેણે મારો લોડો ચાટી ચાટી ને લાલ કરી નાખ્યો........

હવે હું મારા લોડા ને ભાભી ની પીકી માં નાખવા લાગ્યો ..........મેં ૪૦ મિનીટ લગી અંદર બહાર કર્યો .....પછી તો મેં ભાભી ને ઉચકી ને તેડી લીધી અને તેડી ને ચોદી........બોવ જ મજા આવી ,,,,,,,,,પછી ભાભી ને ટેબલ પર બેસાડીને બે પગ પોળા કરી ને ચોદી..........બોવ જ મજા આવી ગય ચોદવા ની..................

હવે મારો બધો માલ ભાભી ની ગાડપર રેડી દીધો........... 

તમને વાર્તા ગમી હોય તો તમારા મિત્ર  ને શેર કરો facebook & whatsapp પર